Nicoleta Dumitrescu

Persoanele care se încadrează în categoria acelora care au obligația să depună declaraţia unică trebuie să se grăbească. Documentul privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – cunoscut şi sub denumirea “Declaraţia unică” – trebuie depus până la data de 15 iulie 2018. Iar conform datelor primite de la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, nu sunt puţini cei care vor trebui să se conformeze, având în vedere faptul că, la nivelul judeţului Prahova, acest document ar trebui depus de peste 32.000 de contribuabili.
Pe de altă parte, urmare a numeroase modificări ce au fost aduse acestui document, ANAF a venit şi cu o serie de facilităţi. Astfel, ca să scape de cozile de la secţiile financiare, contribuabilii vor putea să trimită declaraţia unică şi de acasă, din faţa calculatorului, condiţia fiind înscrierea în Spaţiul Privat Virtual (SPV). De altfel, deja prahovenii au început să primească prin poştă, de la Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul unei scrisori personalizate, detalii despre SPV, astfel de scrisori urmând să primească aproape 35.000 de persoane.

La nivelul judeţului Prahova, declaraţia unică ar trebui depusă de 32. 516 de contribuabili, datele fiind comunicate de către conducerea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 3-aPublice – Ploieşti. “«Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice» se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit Codului fiscal. Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale”, au menţionat reprezentanţii direcţiei menţionate. Declaraţia se depune până la data de 15 iulie 2018, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia declarării: veniturilor realizate din România sau/şi străinătate în anul 2017, a impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018, a venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018. “Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabilului care începe o activitate în cursul anului fiscal şi a acelor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice”, au mai subliniat reprezentanţii DGRFP- Ploieşti.
Declaraţia se depune fie în formatul pe hârtie, direct la registratura instituţiei fiscale, sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, fie prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv prin intermediul serviciului “Spaţiul Privat Virtual “(SPV), sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică.

Ce este SPV?

Pentru a fi conectaţi la ultimele modificări, respectiv la noile facilităţi puse la dispoziţie de 3-aacătre fisc, sute de mii de prahoveni vor primi scrisori prin care vor fi informaţi despre Spaţiul Privat Virtual (SPV). Mai exact, la nivelul judeţului Prahova, numărul persoanelor care vor primi scrisori de la ANAF ce cuprind informaţii referitoare la posibilitatea accesării şi înrolării în SPV este de 34.845 de persoane. Acest document, care este personalizat şi va fi găsit în cutia poştală, este transmis pentru a oferi posibilitatea înregistrării în SPV fără a mai fi nevoie de deplasarea la fisc. Dar ce este SPV? Este un serviciu prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi a înscrisurilor în legătură cu situaţia fiscală personală, acesta fiind disponibil pe site- ul ANAF. Permite inclusiv depunerea electronică a declaraţiilor fiscale şi posbilitatea de a beneficia de bonificaţia de 5%, atât din impozitul pe venit datorat, cât şi din contribuţiile sociale datorate. De asemenea, permite primirea de informaţii privind modificările legislative de natură fiscală care îl privesc pe fiecare contribuabil în parte.