V. Stoica

Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, 8 iunie, o Ordonanță de urgență referitoare la stabilirea unor măsuri privind mobilitatea urbană, prin promovarea unor proiecte care să fie finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în scopul reducerii emisiilor de carbon în zonele urbane. Solicitanții eligibili sunt orașele și municipiile din România, inclusiv municipiile-reședință de județ.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de lider al parteneriatului, poate organiza şi poate derula procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a mijloacelor de transport și a echipamentelor pentru unitățile administrativ-teritoriale partenere, care pot fi și autoritățile locale eligibile din județul Prahova.
Ordonanța a fost necesară în condițiile în care transportul public de persoane trebuie să preia într-o proporție mult mai mare nevoile de mobilitate ale populației din orașele din România, contribuind astfel la diminuarea traficului și reducerea emisiilor de carbon. Prin urmare, autoritățile publice locale trebuie susținute în procesul de îmbunătățire a serviciului de transport public, avându-se în vedere faptul că, în lipsa acestui suport, infrastructura specifică a fost deteriorată și diminuată în ultimii 25 de ani.
Totodată, prin această ordonanță se crează condițiile pentru rezolvarea unei alte probleme înregistrate la nivel local și anume asigurarea accesului copiilor la unitățile de învățământ din mediul preuniversitar prin achiziționarea de microbuze școlare în orașele sub 50.000 de locuitori, unități administrativ teritoriale unde, de regulă, nu există transport public.
În acest context, ordonanța stabileşte cadrul instituţional pentru participarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) la pregătirea și implementarea unor proiecte, în parteneriat cu autoritățile publice locale, ce au ca obiect dotarea unităților administrativ-teritoriale cu mijloace de transport. Este vorba despre tramvaie, troleibuze, autobuze electrice, inclusiv puncte de reîncărcare și alte echipamente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local și de autobuze școlare de tip Euro 6, utilizate pentru transportul elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.
Proiectele vor fi finanțate cu fonduri din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și se vor implementa în baza acordului de parteneriat, încheiat în condițiile legii între MDRAP, ca lider de proiect, și unitățile administrativ-teritoriale care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate specifice.
Alocarea financiară cumulată pentru apelurile Obiectivului specific 3.2 şi ale Obiectivului specific 4.1 este de 1.474,14 milioane euro (din fonduri FEDR, cu rezerva de performanţă), ceea ce reprezintă aproximativ 21,80% din alocarea POR 2014-2020, de 6.760 milioane euro (FEDR, cu rezerva de performanţă). Până în prezent, aceste Obiective specifice nu au generat cheltuieli care să poată fi rambursate conform procedurilor de către Comisia Europeană.