V. Stoica

Autorități publice locale și județene, instituții deconcentrate, biblioteci sau spitale au în această perioadă scoase la concurs, pentru ocupare permanentă sau temporară, zeci de posturi. Cum salarizarea în majoritatea domeniilor bugetare este mult mai atractivă pentru eventualii candidați, este de așteptat ca numărul acelora care se vor înscrie la concursurile care vor fi organizate în perioada următoare să crească semnificativ.
Consiliul Județean Prahova, de exemplu, scoate la concurs postul de șef Serviciu Informatică – Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie caută jurist pentru postul de șef Serviciu Managementul Calității, dar și oameni pentru ocuparea unor funcții contractuale de asistenți medicali, moașe, registratori medicali, îngrijitori sau electricieni, Centrul Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice – Pensionari din Comuna Fântânele organizează concursuri pentru ocuparea a trei posturi de asistent social debutant și infirmier, Primăria Boldești-Scăeni are nevoie de angajat pentru funcția de director al Direcţiei de Asistenţă Socială.
Și Curtea de Apel Ploiești are în plan organizarea în perioada următoare a unui concurs pentru ocuparea postului de manager economic, clasa I, grad profesional superior, la Departamentul Economico-financiar, însă pentru Tribunalul Dâmbovița.
Și la Agenția pentru Protecția Mediului Prahova se caută personal specializat care să ocupe pe perioadă nedeterminată funcția publică de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizări.
Alte zeci de posturi care sunt vacante mai sunt în așteptarea candidaților în instituțiile publice prahovene.