Deputatul PSD de Prahova Răzvan Ursu consideră că noua legislaţie ce vizează parteneriatul public-privat reprezintă un pas înainte în ceea ce priveşte dezvoltarea comunităţilor, indiferent că este vorba despre mediul urban sau cel rural. Ca membru al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, parlamentarul prahovean consideră că legislaţia parteneriatului public– privat, promovată recent de către Guvern, va permite investitorilor să dezvolte, alături de statul român, proiectele mari de infrastructură la nivelul fiecărei regiuni din ţară, actul normativ deblocând, de fapt, investiţiile în proiecte importante de infrastructură şi dezvoltare locală.
Ordonanţa de urgenţă care reglementează încheierea şi derularea parteneriatului public-privat a fost adoptată de Guvern în şedinţa de săptămâna trecută. Actul normativ reglementează posibilitatea de a se realiza în parteneriat public-privat şi proiecte care presupun exclusiv operarea unui serviciu public. Printre elementele principale ale parteneriatului public-privat se află durata de cel puţin cinci ani a raporturilor contractuale, care să permită partenerului privat recuperarea investiţiei şi realizarea unui profit rezonabil, finanţarea proiectului în principal din fonduri private şi, după caz, prin punerea în comun a fondurilor private cu fonduri publice sau distribuirea riscurilor între partenerul public şi partenerul privat, în funcţie de capacitatea fiecărei părţi contractante de a evalua, gestiona şi controla un anumit risc.
După cum a anunţat Guvernul, finanţarea investiţiilor care se vor realiza în cadrul contractelor de parteneriat public-privat se vor putea asigura, după caz: integral din resurse financiare asigurate de partenerul privat; din resurse financiare asigurate de partenerul privat, împreună cu partenerul public. Actul normativ mai prevede constituirea, în termen de un an, a unui fond special de finanţare a contractelor de parteneriat public-privat care se se vor încadra în categoria proiectelor strategice.
Acest fond special se va constitui din venituri publice provenind din resurse financiare fiscale şi nefiscale, inclusiv subvenţii. OUG stipulează că stabilirea duratei unui contract se va face astfel încât să se evite restricţionarea artificială a concurenţei; să se asigure un profit rezonabil pentru domeniul respectiv, ca urmare a exploatării bunului/bunurilor şi operării serviciului public ce formează obiectul proiectului; să se asigure un nivel rezonabil şi suportabil al preţurilor pentru serviciile ce formează obiectul proiectului, ce urmează să fie plătite de către beneficiarii serviciilor.