Grupurile parlamentare ale PNL şi USR au sesizat Curtea Constituţională cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. „Curtea Constituţională a declarat, prin Decizia nr. 718/2017, neconstituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, arătând că aceasta „contravine principiului bicameralismului, având în vedere, în esenţă, faptul că, ignorând scopul initial şi obiectul de reglementare al propunerii legislative, Camera Deputaţilor – în calitate de Cameră decizională, a adoptat un număr impresionant (101) de amendamente, de natură să transforme în mod radical, prin aportul lor cantitativ şi calitativ, filosofia ce a stat la baza iniţierii demersului legislative şi excluzând, astfel, prima Cameră – cea de reflecţie – de la procesul de legiferare, ce trebuie să reprezinte opera întregului Parlament.” Parlamentul a reexaminat legea, făcând aplicarea art. 147 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia „în cazurile de neconstituţionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de accord cu decizia Curţii Constituţionale”. Însă, în cazurile în care legea a fost declarată neconstituţională în ansamblu, obligaţia de punere în acord cu decizia Curţii Constituţionale nu subzistă”, se arată în documentul înaintat de Opoziţie Curţii. PNL şi USR mai susţin, în sesizare că modul de redactare al unor paragrafe este neclar şi impredictibil.