Curtea Constituţională a României discută în 6 iunie sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis asupra Legii de aprobare a Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, dar şi în ceea ce priveşte Legea de aprobare a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, au precizat, ieri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Preşedintele Klaus Iohannis a sesizat ieri CCR cu privire la cele două legi, susţinând că acestea sunt neconstituţionale în ansamblu. El precizează că acestea încalcă prevederile art. 1 alin. (5), ale art. 135, precum şi pe cele ale art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţie. Preşedintele menţionează că legile deduse controlului de constituţionalitate prevăd că: „(1) Schema de ajutor de stat (…) se notifică la Comisia Europeană de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; (2) În situaţia în care decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat conţine prevederi noi sau diferite faţă de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează şi/sau se modifică în mod corespunzător”. În acest context, preşedintele Iohannis subliniază că în domeniul ajutorului de stat şi al concurenţei Comisia Europeană este singura instituţie care decide asupra compatibilităţii măsurii cu normele Uniunii Europene incidente. „Potrivit Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene, orice măsuri de ajutor de stat sunt supuse obligaţiei de notificare şi de obţinere a autorizării din partea Comisiei Europene, iar aceste măsuri nu pot fi puse în aplicare de către statele membre înainte de pronunţarea de către Comisie a unei decizii definitive”, indică Iohannis în sesizarea de neconstituţionalitate. Preşedintele Iohannis arată că simpla notificare a Comisiei Europene cu o schemă de ajutor de stat, aşa cum se arată în legile criticate, nu echivalează cu încuviinţarea ei de către Comisie. Şeful statului menţionează că, potrivit Constituţiei, economia României este o economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă, iar statul trebuie să asigure libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie. Preşedintele Iohannis aminteşte că, în forma iniţială, legile criticate precizau expres faptul că „schema de ajutor de stat (…) se implementează după primirea deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat”, însă subliniază că în urma reexaminării această dispoziţie a fost eliminată.