Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova reaminteşte absolvenţilor că, pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să se înregistreze la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă, ori la alți furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
Documentele necesare înregistrării în baza de date ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sunt: copie și original C.I./B.I.; copie și original act studii sau adeverință absolvire; adeverință medicală (cu mențiunea apt muncă sau eventuale restricții medicale), cerere înregistrare (anexa 8 de la sediul agenției).
Ca urmare a înregistrării, absolvenții beneficiază de informare și consiliere profesională – ansamblu de servicii care are că scop evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare etc. Absolvenții mai beneficiază și de medierea muncii – punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante în acord cu pregătirea, aptitudinile și interesele lor. Locurile de muncă, disponibile la nivel național, se actualizează zilnic și pot fi vizualizate pe site-ul www.anofm.ro, secțiunea „Locuri de muncă”. De asemenea, se mai asigură și formarea profesională, indemnizația de șomaj, precum și informații legate de prime de mobilitate, prime de încadrare, posibilitatea participării la programe finanțate din fonduri europene nerambursabile.
Absolvenţii care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, s-au înregistrat la AJOFM Prahova sau la alți furnizori acreditați, dar nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, nu urmează o altă formă de învățământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj.
Indemnizaţia de şomaj acordată absolvenților se plăteşte pentru o perioadă de 6 luni şi este în valoare de 250 de lei, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.
Pentru informaţii suplimentare, absolvenții se pot adresa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă. Pentru Ploiești și zonele limitrofe, la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Ploiești: Str. Nicolae Iorga nr. 1, Ploiești, Telefon/Fax: 0244/571390. Pentru Vălenii de Munte și zonele limitrofe, la Punct de Lucru Vălenii de Munte, Str. Nicolae Iorga nr. 77, Vălenii de Munte, Telefon/Fax: 0244/280339, iar pentru Câmpina și zonele limitrofe, la Agenția Locală Câmpina: Str. Maramureș nr. 19, Câmpina, Telefon/Fax: 0244/376001, iar pentru zona Văii Prahovei și la Punctul de Lucru Sinaia: Str. Carol I, nr. 47, Telefon: 0735/786220.