Ce acte sunt necesare pentru obţinerea ajutorului de deces ?

,,Aş vrea să ştiu ce acte sunt necesare pentru a putea intra în posesia ajutorului de deces. Menţionez că sunt pensionară.’’
Maria Ene, Ploieşti
*  *  *
Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt: cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari; certificat de deces în original şi copie; actul de identitate al solicitantului în original şi copie; actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator, în original şi copie ; acte (bonuri fiscale, facturi etc.) din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces; cuponul de pensie al persoanei decedate/susţinătorului. De asemenea, e bine de ştiut că în cazul dumneavoastră actele necesare obţinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeţeană de Pensii Prahova, din strada Nicolae Iorga nr. 1, telefon: 0244.577.406.