N. D.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti continuă să pună în practică o serie de proiecte prin intermediul cărora studenţii pot căpăta noi experienţe, aşa cum sunt cele care se vor desfăşura în perioada 18-20 aprilie. Astfel, astăzi, în Aula Universității Petrol-Gaze din Ploiești, are loc deschiderea oficială a proiectului cu titlul „Societăţile antreprenoriale studenţeşti în România studenţilor creativi”, finanțat de Ministerul Educației Naționale. Evenimentul, organizat de Societatea Antreprenorială Studenţească și Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, este inclus în proiectul aniversar „70 de ani de tradiţie, profesionalism, performanţă”, la universitatea ploieşteană. Scopul acestui proiect vizează dezvoltarea capacităţii viitorilor antreprenori de a elabora planuri de afaceri viabile în vederea pregătirii dinamice pentru piaţa muncii. Tinerii care vor participa la acest proiect vor avea posibilitatea să-și continue dezvoltarea aptitudinilor în domeniul antreprenoriatului, în cadrul societăţilor antreprenoriale studenţeşti care funcționează în învățământul superior. După cum s-a anunţat, în cadrul proiectului sunt incluse o serie de activități, printre care: întâlnirea participanților cu specialiști şi antreprenori de succes, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai administrației publice locale şi centrale, ai partenerilor, dar şi o sesiune de informare şi consiliere susținută de specialişti din mediul privat, ONG-uri, pentru dobândirea competențelor antreprenoriale minime necesare demarării unei afaceri. Totodată, având în vedere că la acest proiect vor participa studenți și cadre didactice din 11 centre universitare, va avea loc şi o sesiune de elaborare a planurilor de afaceri, unde sunt invitaţi specialişti cu competenţe în elaborarea şi punerea în practică a proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile.
Cel de-al doilea proiect derulat la UPG Ploieşti este intitulat „ Şcoala de excelenţă în turism şi antreprenoriat”, aflat la cea de a IV-a ediţie. Derulat de Facultatea de ştiinţe economice şi Societatea Antreprenorială Studenţească din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, acest proiect se desfăşoară în colaborare cu experți în domeniul turismului, mediului de afaceri și IMM. S-a precizat că este vorba despre un program educațional unic, derulat la nivel naţional, dedicat studenților de la specializarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, reprezentând un proiect inovativ finanțat de Ministerul Educației Naționale și pus în aplicare în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității „Valahia”din Târgoviște. Studenții selectați în cadrul acestui proiect vor beneficia de un program de pregătire cu specialiști ai Agenției pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Ploiești, în cadrul căruia vor fi dezbătute noi strategii în domeniul turismului, cât și programe destinate tinerilor întreprinzători. Vor participa studenți din 11 centre universitare, membre ale Consorțiului „ACADEMICA +” și ale Asociației Facultăţilor de Economie din România (AFER): Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Academia de Studii Economice București, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Universitatea din Oradea, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea din Petroșani, Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, Universitatea Academiei de Științe Moldova.