N. Dumitrescu

Nu doar Mănăstirea Ghighiu, cunoscută pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului şi Izvorul Tămăduirii, a fost, ieri, plină de credincioşi, ci în toate lăcaşele de cult s-a rostit „Hristos a Înviat” şi s-a sfinţit apa. Conform tradiţiei, în prima zi de vineri după Paşti se prăznuieşte Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, închinată Maicii Domnului. În toată țara, inclusiv la bisericile din Ploieşti şi din judeţ, credincioşii au mers în sfintele lăcaşuri de unde, după slujbă, au luat apa sfințită, care este denumită popular și agheasma mică, apă care, potrivit credinței, are puterea să vindece boli și suferințe.La o astfel de slujbă au participat, ieri, la Biserica Sfântul Antonie cel Mare, şi credincioşi din Ploieşti. După slujba din biserică, ulterior, cei prezenţi au participat şi la o alta, specială, de sfinţire a apei, oficiată de către preotul paroh Gheorghe Lazăr. Pentru cei de faţă, prezenţa la oficierea slujbei aghesmei mici a fost un moment special, având în vedere că ritualul de sfinţire, efectuat în curtea bisericii, în partea din spate a lăcaşului de cult, a fost înnobilat de natură, credincioşii fiind mângiaţi, tot timpul slujbei, de razele soarelui, în timp ce în aer se simţea la bisericamiros suav de flori de zarzăr şi vişin. Sărbătoarea marcată ieri a reprezentat o ocazie de aducere aminte a minunilor care au fost săvârșite la un izvor aflat în apropierea Constantinopolului. Conform tradiției creștine, înainte de a ajunge împărat, Leon cel Mare a întâlnit un bătrân orb, însetat, care i-a cerut apă. Leon a căutat apă, dar nu a găsit, însă, la un moment dat, a auzit-o pe Fecioara Maria spunându-i: „Nu este nevoie să te ostenești a căuta, căci apa este aproape! Pătrunde mai adânc în această pădure din apropierea ta și, luând cu mâinile apa tulbure, vei potoli setea orbului. După aceea, unge cu ea ochii lui cei întunecați”. Ascultându-i sfatul, Leon a găsit un izvor, din care i-a dat orbului apă să bea, pentru ca mai apoi să îl spele pe față, iar acesta şi-a recăpătat imediat vederea. Despre această minune le-a spus ieri credincioşilor şi preotul de la Biserica Sf. Antonie cel Mare. Menţionând faptul că, în urmă cu ceva ani, a fost în pelerinaj şi a văzut izvorul unde a fost ridicat un lăcaş de cult, pe vremea lui Leon, ajuns împărat, în vechiul Constantinopol. Acesta le-a spus credincioşilor: „Această apă, a Izvorului Tămăduirii, izvorăşte din adâncuri, iar mulţi dintre cei care au fost acolo şi s-au rugat la Maica Domnului, pentru linişte sufletească şi vindecare de boli, au fost ascultaţi. Cert este că agheasma mică, agheasma mare, anafura, mirul sunt medicamente duhovniceşti, Dumnezeu fiind doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre”.