V. Stoica

Consilierii locali din orașul Breaza au aprobat cuantumul și numărul burselor care vor fi acordate în cursul acestui an elevilor din învățământul preuniversitar de stat.
Potrivit hotărârii aleșilor locali, de la sfârșitul lunii februarie, bursele de merit vor fi în valoare de 100 de lei pentru fiecare elev beneficiar, iar cele de ajutor social – de 50 de lei lunar.
Deși cuantumul este același ca și până acum, a crescut numărul beneficiarilor, astfel că pentru Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” s-au aprobat 343 de burse de merit și alte 50 de burse de ajutor social, iar pentru Școala Gimnazială “Constantin Brâncoveanu” – 67 de burse de merit și alte 30 de burse de ajutor social.
Potrivit legislației în vigoare, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, acestea reprezentând o formă de sprijin material atât pentru stimularea elevilor care obțin rezultate bune la învățătură (cum sunt bursele de merit), dar și pentru protecția socială a elevilor care provin din familii defavorizate (bursele de ajutor social).
Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice. Pe de altă parte, însă, un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai lungă de timp.