Violeta Stoica

Licitațiile fără contestații sau fără solicitări de clarificări ale documentațiilor par să fie de domeniul fantasticului în România! Solicitarea de clarificări la caietele de sarcini sau la fișele de date este doar o etapă incipientă care precede contestațiile “prelungitoare” de proceduri de achiziție, iar acesta este riscul, în momentul actual, care paște Primăria Ploiești și în cadrul licitației pentru cumpărarea prin acord-cadru a 50 de autobuze noi, Diesel Euro VI.
Caietul de sarcini a fost, însă, atacat de către firmele interesate să participe la procedura de achiziție, autoritatea contractantă – Primăria Ploiești – fiind obligată să modifice unele prevederi, pentru a nu se ajunge deja la plângeri depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.
Una dintre clarificări și, prin urmare, modificări la documentația de atribuire a vizat condiția impusă de municipalitatea ploieșteană ca toate autobuzele să fie produse în anii 2017 sau 2018, precizare considerată discriminatorie de către una dintre firmele interesate de parafarea contractului de furnizare a celor 50 de autobuze noi către Primăria Ploiești.

În caietul de sarcini al licitației se preciza, printre alte condiții, că toate autobuzele ar trebui să fie fabricate de un singur producător, să fie același model și ieșite din fabrică în anii 2017 sau 2018, cu o capacitate de minimum 90 de locuri, din care cel puțin 23 de locuri pe scaune și cu podea joasă, fără niciun fel de trepte, pentru ca persoanele cu handicap să poată să urce cu scaunele rulante.
Una dintre cerințele de mai sus a fost, însă, modificată în urma unei solicitări de clarificare depusă de un operator economic. Este vorba despre condiția ca autobuzele noi să fie fabricate în 2017 sau în 2018, despre care firma contestatoare a acestei condiții din caietul de sarcini a cerut explicații suplimentare: “Vă solicităm să clarificați dacă se dorește achiziționarea de autobuze uzate fizic sau moral ca urmare a staționării într-un stoc din anul 2017 până în 2020 (este bine-cunoscut faptul că anumite garnituri, bucșe, chedere, componente din cauciuc sau plastic își pierd proprietățile fizice ca urmare a staționării într-un stoc) sau se dorește achiziționarea de autobuze noi produse și livrate în anul semnării contractului subsecvent și care înglobează tehnologiile de ultimă generație, îndeplinesc condițiile tehnice și de siguranță pentru circulația pe drumurile publice, inclusiv normele referitoare la poluare în vigoare la data livrării produselor conform cerințelor din caietul de sarcini. De asemenea, cerința <vor fi fabricate în 2017-2018> încalcă principiul nediscriminării și favorizează anumiți ofertanți care vor avea autobuze pe stoc la data depunerii ofertei”.autobuze
Autoritatea contractantă s-a văzut obligată să modifice una dintre condițiile din caietul de sarcini la care se face referire în solicitarea de clarificare menționată, astfel că, potrivit noilor cerințe, toate cele 50 de autobuze care ar urma să fie achiziționate vor fi produse de același producător, vor fi același model și vor fi fabricate în anul în care se încheie contractul subsecvent.
O altă solicitare de clarificare a prevederilor din documentația de atribuire a făcut referire la media cifrei de afaceri pe ultimii trei ani. “Având în vedere că licitația este organizată în anul 2018, considerăm că probabil dintr-o eroare se solicită media cifrei de afaceri globală a ofertantului pentru anii 2014, 2015, 2016”, au arătat – pe bună dreptate – reprezentanții unui operator economic. Și aici, Primăria Ploiești a fost nevoită să-și recunoască greșeala, modificând fișa de date a achiziției, specificând că media cifrei de afaceri globală a ofertantului trebuie să fie aferentă anilor 2015, 2016 și 2017.
În urma procedurii de achiziție, în cel mai bun caz prin toamna acestui an, va fi încheiat un acord-cadru cu un singur agent economic, valabil doi ani, cu o valoare estimată de 41,3 milioane de lei fără TVA. Pentru că va fi vorba despre un acord-cadru, vor fi încheiate contracte subsecvente, câte unul pe semestru, valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent fiind de 4,13 milioane de lei.
Până la jumătatea lunii martie, firmele trebuie să depună oferte în SEAP, data limită pentru evaluarea acestora fiind iunie 2018.