Luiza Rădulescu Pintilie

Dacă este ceva care nu ar trebui să lipsească dintr-un brand de ţară autentic şi valoros al României, acesta este folclorul românesc şi, mai ales, dansul popular- veche poartă spre identitatea noastră naţională pe care se cuvine să intre, spre a-şi cunoaşte înaintaşii, generaţiile de azi şi cele viitoare. Cum deopotrivă această poartă ar trebui deschisă mai des şi către străinii care vor să ne descopere cu adevărat. Horele satului, Sârba, Brâul, Ciuleandra, Învârtita, Alunelul, Haţegana, Geamparalele, Fedeleşul, Periniţa, Ca la Breaza, Căluşarii au toate frumuseţea şi unicitatea lor, fie că se desfăşoară în linie, fie că adună dansatorii în cerc, fie că sunt însoţite sau nu de strigături, fie că alătură dialogul paşilor delicaţi ai fetelor de tropotitul cizmelor bărbăteşti. Or, pentru a le duce mai departe aşa cum s-au păstrat din vechime, dându-le o nouă viaţă şi acolo unde au fost uitate sau „strâmbate”, cu nepricepere, în trecerea timpului, e nevoie ca aceia care se pricep să fie susţinuţi şi încurajaţi să promoveze această moştenire, astfel încât să nu se piardă cu totul.
În acest context, merită toate aprecierile cei care au iniţiat, au întreţinut şi au dezvoltat un cadru instituţional-artistic, sub forma unui Colocviu Naţional cu tema „ Coregrafia dansului tradiţional astăzi”, dedicat şi deschis maeştrilor coregrafi, instructorilor, profesorilor, dansatorilor, directorilor de instituţii culturale, referenţilor şi tuturor celor interesaţi de păstrarea autenticităţii dansului tradiţional românesc. Cea de-a VIII-a ediţie a manifestării va fi găzduită de Centrul Cultural „Aurel Stroe” din Buşteni şi se va desfăşura în perioada 18-22 aprilie, în organizarea Centrului Judeţean de Cultură Prahova (director-Anişoara Ştefănucă ) şi a Asociaţiei Aşezămintelor Culturale (preşedinte- Nelu Ghiorghe, licenţiat în arte). Scopul acestui colocviu- care a devenit deja o tradiţie care merită continuată- este chiar acela de îndrumare metodologică a animatorilor din domeniul culturii şi familiarizarea acestora cu principiile de bază ale cercetării, conservării, valorificării şi promovării patrimoniului cultural imaterial românesc, obiectivele principale fiind cunoaşterea dansurilor tradiţionale româneşti din toate zonele etnografice ale ţării şi identificarea dificultăţilor cu care se confruntă instituţiile de cultură şi instructorii coregrafi. În cadrul acestei ediţii au fost incluse prezentări şi studii practice de jocuri tradiţionale din Ardeal (Zona Codrului – Ansamblul folcloric „Ceatăra” din Carei-Satu Mare, profesor coregraf Adrian Paşca), Oltenia (Ansamblul folcloric „Maria Tănase”din Craiova, maestru coregraf Ionel Garoafă), Prahova (profesor coregraf Ion Colezea). De asemenea, vor fi prezentate modalităţi de predare a dansului tradiţional românesc de către maestrul coregraf Ionel Garoafă şi profesorul coregraf Vasile Stoia. Reunite sub un nume mai mult decât sugestiv „Hai la hora românească !”, momente artistice din diverse zone ale ţării şi prezentarea costumelor populare specifice vor transforma toţi participanţii în protagoniştii unui autentic regal al jocului popular.
Cei interesaţi să participe se pot înscrie până la data de 14 aprilie, ora 16,00, taxa de participare fiind de 125 lei pe zi.