Administraţia Naţională „Apele Române” estimează pentru anul în curs venituri totale de circa 1,087 miliarde de lei, reiese din Hotărârea de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2018 a instituţiei, publicată în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, bugetul alocat pentru subvenţii este în sumă de 210,614 milioane lei, din care 184,371 milioane lei din bugetul de stat, iar 97,930 milioane lei tot din bugetul de stat, dar pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii. De asemenea, pentru 2018, instituția estimează cheltuieli de circa 1,320 miliarde de lei din credite bugetare, dar şi peste 3,005 miliarde de lei din credite de angajament, în timp ce cheltuielile de personal se vor ridica la 493,620 milioane de lei. În cazul bugetului alocat pentru Bunuri şi servicii, acesta va fi de 232,420 milioane de lei din credite bugetare, respectiv de 303,970 milioane de lei din credite de angajament. Pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile post-aderare, bugetul de venituri şi cheltuieli prevede în acest an o alocare de 5,958 milioane de lei din credite bugetare. Aceeaşi sumă este menţionată la capitolul credite de angajament. Conform informaţiilor postate pe propria pagină de internet, „Apele Române” administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane.