V. Stoica

Primăria Ploiești încearcă să reia procedura de achiziție a serviciilor de expertizare tehnică și financiară a stației de epurare rămasă nefinalizată, aflată în imediata apropiere a stației vechi, care încă mai funcționează, cu toate că este generatoare de amenzi pentru Regia Autonomă de Servicii Publice.
Anulată administrativ în SEAP, prima procedură de achiziție din acest an pentru stația de epurare – după alte nenumărate tentative din anii trecuți – este urmată acum de o nouă lansare a licitației.
La sfârșitul săptămânii trecute a apărut un nou anunț în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, în aceleași condiții pe care le avea și prima procedură lansată în acest an. Data limită pentru depunerea ofertelor de către firmele de consultanță/ proiectare este 20 martie, iar data limită pentru evaluarea ofertelor va fi 18 iunie 2018. Valoarea estimată totală a contractului de expertizare tehnică și financiară a lucrărilor proiectate, executate și rămase de realizat la stația de epurare a Ploieștiului a rămas la 400.000 de lei fără TVA.