• Ploieștiul ar putea beneficia de fonduri guvernamentale, prin Ministerul Dezvoltării Regionale

V. Stoica

Ploieștiul, unul dintre orașele din țară cu cel mai mare număr de abonați la sistemul centralizat de încălzire și furnizare a apei calde, ar putea să beneficieze, dacă autoritățile pun la punct documentația solicitată de Ministerul Dezvoltării Regionale, de fonduri guvernamentale substanțiale pentru îmbunătățirea calității rețelei de furnizare a energiei termice.
Potrivit reprezentanților Ministerului Dezvoltării Regionale, unitățile administrativ-teritoriale se pot pregăti pentru depunerea proiectelor de reabilitare a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, după ce în Monitorul Oficial al României a fost publicat Regulamentul pentru implementarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, intrat în vigoare de joi, 8 februarie.
Proiectele pot fi elaborate doar după întocmirea Strategiei locale de alimentare cu energie termică și a Studiului de fezabilitate și trebuie finalizate până cel târziu în luna decembrie 2020, termenul scurt implicând urgentarea depunerii planurilor de modernizare.
Beneficiarii programului sunt localitățile care dețin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică sau părți ale acestora, implementarea și monitorizarea proiectelor intrând în responsabilitatea beneficiarilor.
Potrivit regulamentului menționat, cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort”, pentru componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, sunt cofinanțate în proporție de maximum 70% din fonduri provenite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cofinanțarea fiind asigurată prin acordarea de transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație.
Programul este coordonat de o Comisie interministerială, care selectează proiectele în funcție de criteriile stabilite prin regulament, respectiv economia de resurse energetice primare, gradul de implementare a proiectului, rata de branșare la sistemul centralizat de termoficare (numărul actual de apartamente branșate/numărul de apartamente branșate inițial), precum și durata de realizare a proiectului și perioada de recuperare a investiției.
Comisia interministerială aprobă sau respinge solicitările de finanțare și cuantumul sumelor propuse, iar repartizarea sumelor se aprobă prin ordin al ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.