N.Dumitrescu

La nivelul judeţului Prahova, peste 14.000 de persoane nu există în acte, situaţia fiind valabilă la sfârşitul anului trecut. Motivul este că acestea fie au uitat să-şi reînnoiască documentele al căror termen de valabilitate a expirat, fie nu s-au prezentat la serviciile locale de evidenţă a persoanei pentru a solicita acte de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani. Deşi conform statisticilor activităţii serviciilor de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului Prahova rezultă o scădere a numărului acelora care nu au solicitat acte de identitate în termenul legal, şi anul trecut autorităţile s-au confruntat cu această problemă. Concret, în 2017, peste 10.000 de prahoveni trebuiau să-şi reînnoiască documentele care nu mai erau valabile. Şi mai grav este însă faptul că dintre persoanele care “au uitat“ să solicite eliberarea documentului de identitate s-au numărat inclusiv tinerii care în anul 2017 au împlinit 14 ani, în acest ultim caz fiind vorba despre aproape 3.700 de persoane. Pe de altă parte, anul trecut, din diverse motive, 69 de prahoveni au solicitat schimbarea, pe cale administrativă, a numelui sau a prenumelui.

La sfârşitul anului 2017 s-a înregistrat un număr de 14.300 de persoane care nu solicitaseră eliberarea actelor de identitate în termenul prevăzut de lege. Confirmarea a venit de la Ornella Zecheru, directorul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Prahova, care, la solicitarea ziarului Prahova, a oferit o serie de detalii legate de situaţia prahovenilor care nu există în acte. « La sfârşitul anului 2017, pe motiv de expirare a termenului de valabilitate al actului de identitate, un număr de 10.606 de cetăţeni trebuiau să solicite eliberarea unui nou document de identitate – 6.335 de persoane pentru anul 2017 şi 4.271 de persoane pentru anii anteriori.Conform statisticilor activităţii serviciilor de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului Prahova, rezultă o scădere a celor care nu solicită acte de identitate în termen legal. Astfel, faţă de 14.828 de persoane care nu solicitaseră acte de identitate în termenul legal la sfârşitul anului 2016, la sfârşitul anului 2017 numărul acestora a scăzut la 14.300 de persoane», a menţionat Ornella Zecheru. Mai grav este însă faptul că, printre cei care « au uitat » să solicite actul de identitate s-au numărat chiar şi cei care, pentru prima dată, intrau în posesia acestui document. Mai exact, 3.694 de prahoveni care au împlinit anul trecut vârsta de 14 ani nu au solicitat eliberarea actului de identitate !
3-aDin datele prezentate de către conducerea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Prahova a mai reieşit faptul că anul trecut au fost eliberate, la nivelul judeţului, 75.368 de cărţi de identitate, statisticile arătând că, dintre acestea, peste 44.000 au fost solicitate de către persoanele ale căror documente nu mai erau valabile.
Cetăţenii care nu-şi schimbă actele de identitate al căror termen a expirat riscă amenzi între 40 şi 80 de lei. Conform legii, aceştia sunt obligaţi să se prezinte la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor pentru a solicita eliberarea unei noi cărţi de identitate. Acest lucru se poate face cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al documentului de identitate deţinut, dar nu mai mult de 180 zile, în termen de 15 zile de la producerea unor modificări sau, în cazul minorilor, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani. De asemenea, aceeaşi obligativitate, de a solicita un nou document, o au şi persoanele care au actul de identitate deteriorat, pierdut, furat, distrus sau anulat, şi-au modificat numele sau prenumele prin căsătorie, divorţ, adopţie, schimbare de nume pe cale administrativă ori şi-au schimbat adresa de domiciliu.

69 de persoane şi-au schimbat numele sau prenumele

Din datele prezentate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova a mai reieşit faptul că anul trecut au fost înregistrate 69 de solicitări de schimbare a numelui sau a prenumelui pe cale administrativă. Mai exact, au fost 57 de solicitări pentru schimbarea numelui şi 12 cereri pentru schimbarea prenumelui. În cazul schimbării de prenume, dacă este să dăm exemple, o persoană care avea două prenume a cerut să aibă doar unul, iar în privinţa numelui, o doamnă a solicitat ca, în urma decesului soţului, să revină la numele anterior căsătoriei, iar o alta, după divorţ, a dorit să poarte acelaşi nume cu al copilului. Persoanele care doresc schimbarea numelui de familie sau a prenumelui trebuie să depună o cerere în acest sens la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul. Solicitarea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială.