N. D.

Conform informaţiilor primite de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanei Ploieşti, de la începutul acestui an au intrat în vigoare noi reglementări care îi vizează pe cetăţenii care nu au avut niciodată domiciliul în România. Concret, în conformitate cu prevederile Legii nr. 14/2018, publicată în MO nr. 50 din 18.01.2018, cetăţenii care au redobândit/li s-a acordat cetăţenia română şi nu au avut niciodată domiciliul în România pot depune cererea de transcriere la oficiul de stare civilă al oricărui municipiu reşedinţă de judeţ de pe teritoriul României, inclusiv Bucureşti sau Ambasada/Consulatul României din străinătate. Dosarele nu se pot depune prin mandatar, ci doar personal de către titularii actelor, reprezentanţii legali ai minorilor, moştenitori, în caz de deces, termenul de soluţionare a dosarelor fiind de 60 de zile.
În cazul persoanelor cu vârsta peste 18 ani care au redobândit/li s-au acordat cetăţenia română, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente: dovada redobândirii/acordării cetăţeniei române (certificate de cetăţenie) – original şi copie; certificate de naştere – original şi copie; traducere autentificată (în cazul certificatelor emise în altă limbă decât cea română); cartea de identitate şi paşaportul solicitantului –
original şi copie, inclusiv pagina cu viza de intrare în ţară; certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original şi copie. În cazul copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi sunt trecuţi în certificatul de cetăţenie al părinţilor, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente: dovada redobândirii/acordării cetăţeniei române(certificate de cetăţenie în care să fie specificat şi numele minorului şi data naşterii acestuia) – original şi copie; certificatul de naştere al minorului – orginal şi copie; traducere autentificată (în cazul documentelor emise în altă limbă decât cea română); certificatele de naştere, cărţile de identitate şi paşapoartele părinţilor – orginal şi copie, inclusiv pagina cu viza de intrare în ţară; certificatul de căsătorie al părinţilor, dacă este cazul, original şi copie. Pentru minorii care au vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, cererea de transcriere poate fi depusă personal, asistaţi de reprezentantul legal (cetăţean român) sau de către unul dintre părinţi. În cazul transcrierii actelor de căsătorie, sunt necesare următoarele documente: dovada redobândirii sau a acordării cetăţeniei române (certificate de cetăţenie) –
orginal şi copie; certificate de căsătorie – orginal şi copie; traducere autentificată (în cazul documentelor în altă limbă decât cea română), certificatele de naştere ale soţilor –original şi copie; cărţile de identitate şi paşapoartele soţilor, în original şi copie, inclusiv pagina cu viza de intrare în ţară. Dosarele se depun în fiecare zi de joi, între orele 9-14, la sediul instituţiei, Bulevardul Independenţei nr. 10, vizavi de fosta Casă a Căsătoriilor.