În anul 2017, exporturile şi importurile au crescut cu 9,1%, respectiv cu 12,2%, comparativ cu anul 2016, potrivit datelor transmise ieri de Institutul Naţional de Statistică. Exporturile au însumat 62,64 miliarde de euro, iar importurile au însumat 75,59 miliarde de euro, ducând deficitul balanţei comerciale la aproape 13 miliarde de euro (mai mare 2,98 miliarde euro decât cel din 2016). Evident, acest deficit presează pe cursul valutar în sensul deprecierii leului. Viteza de creştere a exporturilor, de peste 9% este una bună, partea proastă fiind că această viteză e depăşită cu mult de cea cu care cresc importurile. Deocamdată, ponderea acestui deficit este sub 4%, ceea ce nu reprezintă un nivel care să îngrijoreze din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice. În privinţa acestui deficit, contează cel mai mult nu neapărat dimensiunea lui, ci modul în care e finanţat. Iar dacă ne uităm la intrările de valută din investiţiile străine directe, acestea au fost relativ modeste, ceea ce face ca sarcina finanţării să cadă pe datoria publică externă. Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri în anul 2017 a fost de 47480,9 milioane euro la expedieri şi de 57277,6 milioane euro la introduceri, reprezentând 75,8% atât din total exporturi cât şi din total importuri. Valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri în anul 2017 a fost de 15160,3 milioane euro la exporturi şi de 18319,3 milioane euro la importuri, reprezentând 24,2% atât din total exporturi cât şi din total importuri.
În anul 2017, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,4% la export şi 37,3% la import) şi alte produse manufacturate (33,2% la export şi respectiv 30,9% la import). Soldul balanţei comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, că diferenţa între acestea. Şoldul negativ al balanţei comerciale se numeşte deficit, iar cel pozitiv se numeşte excedent. Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.
Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.