Valoarea contractului a ajuns să fie estimată la… 100.000 de euro!

Violeta Stoica

O situație ieșită din comun s-a petrecut, la sfârșitul săptămânii trecute, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, când procedura de achiziție pentru încheierea contractului de prestări servicii de expertizare a stației de epurare a Ploieștiului a fost trecută în… așteptare anulare administrativă.
O licitație foarte importantă pentru municipiul Ploiești, destinată expertizării stării actuale fizice și financiare a noii stații de epurare a orașului, poate fi astfel blocată – potrivit SEAP – după ce a fost considerată automat anulată “deoarece la data limită de depunere oferte nu există niciun ofertant înscris care a depus oferta de preț”.
Deși valoarea estimativă a contractului de expertizare a crescut exponențial de la un an la altul, respectiv din 2016 și până în prezent, ajungând la suma colosală de circa 100.000 de euro, Primăria Ploiești ar putea să rămână din nou cu ochii în soare, în căutare de experți care să realizeze niște studii exacte, premergătoare reluării lucrărilor pentru finalizarea stației de epurare.

Anularea administrativă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice ar putea fi, însă, doar o eroare de sistem, având în vedere că, la data de 29 ianuarie, autoritatea contractantă Primăria Ploiești a transmis în SEAP o informație referitoare la decalarea termenului de depunere a ofertelor, de la 31 ianuarie (termenul-limită inițial) la data de 7 februarie 2018. Ceea ce ar însemna că anularea administrativă în SEAP pe motiv că până la data limită de depunere a ofertelor (care fusese deja decalată pentru 7 februarie) nu s-a înregistrat niciun operator economic nu ar mai sta în picioare.statie1
Un exemplu similar s-a petrecut anul trecut, când o licitație lansată de Primăria Municipiului București a fost anulată din același motiv. În cazul Capitalei, din cauza unor zile libere, anunțul de amânare a termenului final de depunere a ofertelor nu a ajuns la timp în SEAP și s-a intrat în starea de așteptare a anulării administrative. În acel caz, Primăria Capitalei a fost nevoită să reia procedura de achiziție.
Dacă se va întâmpla același lucru și în privința procedurii de achiziție a serviciilor de expertizare tehnică și financiară a stației de epurare a Ploieștiului, autoritatea locală ar putea trece prin lansarea unei noi licitații, întârziindu-se astfel din nou stabilirea stadiului în care se găsește obiectivul foarte important, dar nefinalizat, din cauza căruia municipiul ar putea să plătească niște sancțiuni imense pentru încălcarea prevederilor europene de mediu.statie2
De altfel, chiar în datele achiziției se menționează cât de necesară este expertizarea tehnică și financiară a lucrărilor proiectate, executate și rămase a fi de realizat din cadrul proiectului de investiții „Modernizarea sistemului de colectare și epurare a apelor uzate în Municipiul Ploiești”, în vederea îndeplinirii obiectivului proiectului – protejarea mediului împotriva poluării cauzate de evacuările de ape uzate epurate necorespunzător, așa cum se întâmplă în prezent prin folosirea vechii stații de epurare.
De la demararea primei proceduri de achiziție, în anul 2016, valoarea estimată a contractului care se dorește a fi încheiat pentru expertizarea tehnică și financiară a crescut extrem de mult, de la câteva zeci de mii de lei până la valoarea actuală, de 400.000 de lei!