Plafonul alocat al garanţiilor care pot fi emise pentru anul 2018 în cadrul programului „Prima casă” însumează 2 miliarde de lei, potrivit unei Hotărâri aprobată în şedinţa de miercuri a Guvernului. Actul normativ modifică şi completează Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului, o schimbare fiind reducerea marjei maxime de dobândă de la 2,5% la 2%, în scopul uniformizării nivelului costurilor totale ale tuturor categoriilor de finanţări.
Decizia de reducere a marjei maxime de dobândă de la 2,50% la 2% a fost luată pentru corelarea prevederilor privind costul total al finanţărilor garantate pentru achiziţia de locuinţe cu cea pentru construcţia de locuinţe, urmărindu-se evitarea oricărei discriminări în acest sens, arată Guvernul printr-un comunicat de presă.
Actul normativ aprobat miercuri de Guvern include o serie de măsuri pentru simplificarea şi evitarea birocratizării excesive a procedurilor aplicate în cazul respingerii cererilor de plată. În astfel de situaţii, sarcina de a emite acordurile pentru radierea ipotecilor şi a interdicţiilor de înstrăinare şi grevare prevăzute de lege este preluată de FNGCIMM, anterior intrând în atribuţiile Ministerului Finanţelor Publice.
Alte modificări aprobate astăzi de Guvern reglementează o serie de aspecte de ordin practic aplicabile situaţiilor în care a fost finalizată executarea silită imobiliară a locuinţei achiziţionate sau construite prin programul „Prima casă”, de către organele specializate ale ANAF.
Obiectivele şi liniile directoare pentru programul „Prima casă”, precum şi nivelul plafonului de garantare pentru perioada 2017-2021 au fost stabilite printr-un Memorandum aprobat de Guvern la 29 noiembrie 2016.
De la lansarea programului „Prima casă”, în 2009, până la sfârşitul lunii noiembrie 2017, au fost acordate 238.305 garanţii şi promisiuni de garantare, în valoare totală de 20,78 mld. lei.
În 2017, până la sfârşitul lunii noiembrie, au fost acordate 23.437 garanţii, în valoare totală de 2,048 mld. lei, precum şi 8.910 promisiuni de garantare, în valoare totală de 1,002 mld. lei.