Când se suspendă plata indemnizaţiei de şomaj ?

„Aş dori să ştiu în ce condiţii statul poate suspenda indemnizaţia de șomaj.”
Marian Nicolescu
*  *  *
Plata indemnizaţiei de şomaj încetează în următoarele situaţii: dacă persoana se angajează pentru o perioadă mai mare de un an; la data când şomerul realizează, din activităţi autorizate, venituri lunare mai mari decât indemnizaţia de şomaj; la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente sau a certificatului de înmatriculare, dacă realizează venituri lunare mai mari decât indemnizaţia de şomaj; la data refuzului nejustificat de a se încadra conform pregătirii sau nivelului studiilor într-un loc de muncă, situat la o distanţă de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu; la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării unui loc de muncă şi de formare profesională sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei; dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depăşeşte 12 luni; la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limita de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă; la data plecării în străinătate a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de trei luni; la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni; în cazul decesului beneficiarului; la data admiterii într-o formă de învăţământ.


Dragi cititori, acest spaţiu de pagină vă aparţine. Aici îşi vor găsi loc punctele
dumneavoastră de vedere în legătură cu ceea ce vă frământă, vă nemulţumeşte, vă îngrijorează, aţi dori schimbat sau credeţi că merită apreciat.