Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene a publicat un nou calendar, actualizat, al lansărilor de apeluri de proiecte finanţate cu fonduri UE. Valoarea totală de finaţare a proiectelor este de peste 3 miliarde de euro, din care mai mult de 2,4 miliarde de euro sunt bani europeni. Apelurile pentru 50 de programe ce prevăd investiţii cu fonduri UE vor fi lansate în următoarele trei luni, arată noul calendar publicat de minister. Cea mai mare valoare totală, atât din fonduri de la bugetul de stat, cât şi din fonduri europene, de peste 321 de milioane de euro, este alocată prin POR, Axa 12/Apelul 2 -Asistenţă Tehnica a POR 2014-2020, dedicat beneficiarilor ADR/OI. Un alt program cu un buget semnificativ este pentru POR – dezvoltarea infrastructurii sanitare, a cărui valoare totală eligibilă este de peste 241 de milioane de euro. Banii sunt destinaţi pentru Axa 8/PI 8.1/OS 8.1 -Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate. Peste 230 de milioane de euro sunt disponibile pentru Axa 13/PI 13.1/OS 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România, inclusiv ITI DD și SUERD.