Nicoleta Dumitrescu

Pentru a face dovada că în ultimii ani au fost alocate sume importante de bani în modernizarea instalaţiilor, dar mai ales în retehnologizarea aparaturii, în scopul reducerii emisiilor poluante, conducerea Petrotel Lukoil Ploieşti a organizat, recent, pentru reprezentanţii presei locale şi naţionale, un tur al rafinăriei.

Echipaţi, obligatoriu, în costum de protecţie, jurnaliştii au vizitat rafinăria timp de aproape trei ore, turul încheindu-se cu o conferinţă de presă susţinută de conducerea companiei, la care a fost prezent şi directorul general executiv al Petrotel Lukoil Ploieşti, Andrey Bogdanov. În cadrul vizitei au fost prezentate punctele importante ale activităţii rafinăriei, coloşii din beton, instalaţiile care au fost modernizate, mai exact principalele investiţii care au avut ca ţintă obţinerea performanţelor de mediu. Petrotel S.A. a fost preluată de către Grupul Lukoil în anul 1998, iar pentru că instalaţiile rafinăriei erau parţial uzate moral şi nu corespundeau legislaţiei de mediu, noul acţionar a început un amplu program de investiţii, vizând atât obiectivele tehnologice, cât şi pe cele de mediu asumate la privatizare. Astfel, aşa cum a anunţat conducerea rafinăriei, în perioada 1998-2005 s-au investit în lucrări de protecţie a mediului aproximativ 11 milioane de dolari, rezultatul fiind reducerea emisiilor de dioxid de sulf cu aproximativ 35%, iar a celor de compuşi organici volatili cu aproximativ 20%. În anul 2007, rafinăria a primit Autorizaţia Integrată de Mediu şi, odată cu aceasta, şi Planul de acţiune pentru conformarea la cerinţele naţionale şi europene. Astfel, începând cu 2008 s-a demarat o nouă etapă investiţională în proiecte legate de factorii de mediu, sumele totale alocate fiind de 120 de milioane de dolari. „Finalizarea fiecărui proiect investiţional a condus la îmbunătăţirea semnificativă a factorilor de mediu şi, în special, a calităţii aerului. Astfel, începând cu anul 2011, prin punerea în practică a sistemului de ardere LowNox s-au redus emisiile de oxizi de azot la coşurile cuptoarelor tehnologice cu aproximativ 70%, iar concentraţia de pulberi a scăzut de aproximativ opt ori. Începând cu anul 2012, prin finalizarea instalaţiei de spălare a gazelor de rafinare, concentraţia dioxidului de sulf în gazele evacuate în atmosferă a scăzut de 90 de ori. La începutul anului 2015 a fost finalizat ultimul proiect investiţional inclus în Planul de acţiune pentru conformarea la cerinţele naţionale şi europene, fiind pusă în funcţiune instalaţia de spălare a gazelor arse de la Complexul de Cracare Catalitică. Performanţele realizate au fost remarcabile, în sensul că emisiile de sulf au scăzut de 30 de ori, iar cele de pulberi de 15 ori ”, au menţionat cei din conducerea rafinăriei. De altfel, atât în cadrul turului realizat în lukoil2cadrul rafinăriei, cât şi în cadrul conferinţei de presă, jurnaliştilor li s-a explicat faptul că „fumul alb care iese pe coşul de evacuare este abur, şi nu conţine substanţe poluante”. În acest context, directorul general executiv al Petrotel Lukoil Ploieşti, Andrey Bogdanov (în foto, primul din dreapta), a ţinut să declare: „Compania noastră este una responsabilă social. Rafinăria este aproape de centrul oraşului şi conştientizăm acest lucru. Tocmai de aceea ne-am propus realizarea unor proiecte care vor avea un impact major asupra aerului ambiental. Este vorba despre modernizarea instalaţiei de cocsare, prima etapă a lucrărilor fiind evaluată la 7 milioane de dolari, proiect ce va reduce la zero emisiile de proces, şi construcţia unui nou complex de recuperare a sulfului, în valoare de 25,9 milioane de dolari, ce va permite, la fel, reducerea la zero e emisiilor accidentale de oxizi de sulf, în cazul ambelor investiţii termenul de finalizare fiind anul 2020”.