V. Stoica

Discuțiile care au avut loc la începutul anului trecut din cauza ridicării deșeurilor din camerele de precolectare aflate în spațiile special amenajate din blocurile turn din Ploiești se reiau la începutul acestui an, după ce operatorul de salubritate Rosal Grup a informat asociațiile de proprietari că trebuie să scoată pubelele în afara acestor camere de precolectare a deșeurilor.
Conform informării transmise de Rosal asociațiilor de proprietari aflate în această situație, de la 1 februarie 2018, angajații operatorului de salubritate nu vor mai încărca deșeurile menajere din camerele de precolectare în pubele, “întrucât această activitate revine asociațiilor de proprietari ale acestor blocuri”.
“Menționăm că societatea noastră a efectuat acest serviciu timp de un an (de la 1 ianuarie 2017 până la 1 februarie 2018), perioadă în care aveați obligația să igienizați și să securizați camerele pentru a putea să le dotăm cu pubele noi. În concluzie, de la data menționată,
SC Rosal va goli pubelele numai dacă vor fi scoase în afara camerelor de precolectare, situație în care nu vor mai apărea discuții că alte persoane străine pătrund în incintele dumneavoastră pentru depunere de deșeuri sau furturi de pubele”, afirmă reprezentanții Rosal.
La solicitarea ziarului Prahova, reprezentanții Rosal au transmis informații suplimentare referitoare la acest subiect, care a stârnit reacții negative din partea unor asociații de proprietari vizate de această măsură care va intra în vigoare de la 1 februarie.
Conform reprezentanților operatorului de salubritate, la articolul 87 din contractul 1792 din 13 septembrie 2016, încheiat de Rosal cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, la capitolul destinat obligațiilor utilizatorilor se prevede că asociațiile de proprietari au obligația “să execute operațiunea de deversare/abandonare a deșeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri”, dar și că, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova, “menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția, dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului ori operatorului – în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public”.
Reprezentanții Rosal mai precizează că “operațiunea de încărcare manuală a deșeurilor menajere din camerele de precolectare nu cade în sarcina operatorului de salubritate și nu este cuprinsă în tariful prevăzut în contract”.