V. Stoica

Unul dintre deputații de Prahova care au avut o activitate intensă în cursul anului trecut – în comisia parlamentară din care face parte, în plenul Camerei Deputaților și în teritoriu -, social-democrata Rodica Paraschiv a avut o serie de declarații politice, interpelări și întrebări referitoare la subiecte fierbinți și de larg interes pentru locuitorii județului Prahova.
Actual membru al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, deputatul social-democrat Rodica Paraschiv a adus în atenție probleme de bază pentru domeniul administrației publice, dar și pentru domeniul urbanistic, arătând, printre altele, cât de importante sunt schimbările preconizate atât prin introducerea Codului administrativ, dar și prin modificările aduse legislației referitoare la siguranța în construcții.
În privința Codului administrativ, se urmărește ca disfuncționalitățile generate de reglementările în vigoare din domeniul administrației publice românești, paralelismele, necorelările sau chiar contradicțiile să fie eliminate, pentru a nu mai exista dificultăți în aplicarea prevederilor legale în vigoare generate de norme juridice neclare.
Siguranța în construcții – o problemă general valabilă atât pentru instituții, cât și pentru persoanele fizice – a fost abordată, de asemenea, în Camera Deputaților. Printr-un proiect de modificare legislativă, s-a propus completarea printr-o serie de precizări extrem de importante, a Ordonanţei nr. 20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor.
Rodica Paraschiv a participat, în cadrul Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, la aprobarea unui proiect de lege necesar referitor la exproprierile pentru cauze de utilitate publică. În acest caz, modificările și completările aduse legilor în vigoare referitoare la exproprieri au venit ca urmare a necesității eliminării situațiilor neacoperite în practică. Propunerea legislativă a avut ca obiect inclusiv reglementarea operațiunilor de restituire de către expropriatori a imobilelor către proprietari, ca urmare a modificării sau definitivării proiectului tehnic de execuție și, implicit, a renunțării la unele imobile expropriate. Toate formalitățile referitoare la restituire a imobilelor ar urma să fie efectuate de către expropriator în termen de maximum 60 de zile de la data la care au intervenit revizuirea studiului de fezabilitate, modificarea sau definitivarea proiectului de execuție, a detaliilor de execuție.
În cursul anului trecut, deputatul PSD Prahova Rodica Paraschiv a adresat interpelări și întrebări reprezentanților instituțiilor statului, prin care a solicitat răspunsuri la unele situații apărute în județul Prahova. Acestea au vizat necesitatea suplimentării schemei de personal de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Prahova, majorarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap, precum și modernizarea Salinei Slănic și posibilitatea preluării acestui obiectiv turistic de către autoritățile locale și județene, pentru a putea fi accesate fonduri europene necesare reamenajării minei turistice Unirea.