Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri o serie de măsuri fiscal-bugetare pentru menţinerea în 2018 a ţintei de deficit bugetar sub 3% din PIB, printre care limitarea cheltuielilor publice şi blocarea posturilor vacante. ”Aplicarea acestor măsuri fiscal-bugetare asigură un nivel sustenabil pentru aplicarea majorărilor salariale în sistemul public, conform legii salarizării unitare, a pensiilor şi a celorlalte drepturi sociale, precum şi implementarea reformelor prevăzute în Programul de Guvernare 2017-2020, prin eficientizarea alocării cheltuielilor publice, respectiv prin plafonarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile”, se arată într-un comunicat de presă. Potrivit sursei citate, OUG prevede măsuri pentru autorităţile publice locale. ”Pentru asigurarea sumelor necesare funcţionării sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum şi a căminelor publice pentru persoane vârstnice, autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în plus faţă de nivelul standardelor de cost. Totodată, autorităţile administraţiei publice locale pot utiliza, în 2017, pentru acoperirea acestor cheltuieli, excedentul bugetului local. Pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice în sezonul rece 2017-2018, autorităţile administraţiei publice locale pot utiliza excedentul din anii precedenţi. Măsura este necesară pentru asigurarea energiei termice pentru populaţie, şcoli, grădiniţe, spitale şi alte instituţii publice”, se precizează în comunicat.