Violeta Stoica

Zeci sau poate sute de clădiri și terenuri proprietate privată aflate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești sunt parcă desprinse din filmele de groază. Case dărăpănate, care abia mai stau în picioare, dar care sunt locuite, pot deveni capcane mortale pentru persoanele care se adăpostesc în ele. Terenurile pline de mormane de gunoi sunt focare de infecție care pot produce probleme grave de sănătate. Potrivit legislației, orice proprietar al acestor clădiri sau terenuri poate fi sancționat, în baza unor hotărâri locale, prin aplicarea unor creșteri semnificative ale impozitelor datorate la bugetul localității. Sancțiunile pot merge până la 500% din valoarea impozitelor calculate pentru imobilele deținute pe raza Ploieștiului, însă, până în prezent, hotărârea adoptată de aleșii locali în urmă cu doi ani nu a fost aplicată, fiind nevoie de aprobarea unui nou regulament privind evaluarea și stabilirea cuantumului sancțiunilor date proprietarilor care nu își îngrijesc terenurile sau casele.
Una dintre clădirile emblematice ale Ploieștiului care a fost lăsată în paragină este fosta Casă a Căsătoriilor, de pe Bulevardul Independenței.
Pe de altă parte, în Ploiești, există multe clădiri ocupate de foarte mulți ani fără niciun drept de persoane care nu sunt nici chiriași, nici proprietari, și care au adus unele locații din oraș în stare de degradare avansată și le-au transformat în adevărate focare de infecție. În aceste cazuri, cine răspunde?

Deși sunt deja identificate la nivelul municipiului Ploiești zeci de clădiri sau terenuri – care nu aparțin proprietății publice sau private a orașului – lăsate de izbeliște și prin urmare pot deveni pericole pentru oameni, a fost nevoie de adoptarea unei noi hotărâri a consilierilor locali, cu modificarea procedurilor de lucru.
Dacă vor fi sau nu vor fi aplicate aceste noi prevederi ale hotărârii modificate, se va vedea în gradul de atragere la bugetul local a unor impozite mai mari. Problema care rămâne este aceea a clădirilor sau a terenurilor ocupate abuziv de alte persoane decât proprietarii, imobile aflate într-o stare precară și care pot genera riscuri reale pentru oamenii care se adăpostesc în ele, dincolo de mediul insalubru în care trăiesc.
Membrii unei comisii constituite prin dispoziție a primarului municipiului Ploiești, compusă din reprezentanți ai Direcției de Urbanism, ai Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și ai Poliției Locale, fie vor lua “la pas” străzile din oraș pentru a depista care sunt imobilele încadrabile în rândul celor lăsate de izbeliște sau degradate, fie vor răspunde sesizărilor făcute de locuitorii orașului în legătură cu terenuri sau clădiri neîngrijite sau complet deteriorate.
3-aPotrivit hotărârii adoptate de consilierii locali ploieșteni, calculul procentului de suplimentare a impozitului se va efectua după completarea unei fișe de evaluare a terenurilor sau a clădirilor neîngrijite, fișă care însumează o serie de punctaje raportate la situația din teren.
Astfel, supraimpozitarea va fi impusă în funcție de punctajele adunate de imobilele ai căror proprietari sunt sancționabili, ajungând de la 200% la 500%.
Procedura de aplicare a acestor prevederi nu este una simplă, fiind obligatorie parcurgerea unor etape distincte. Conform HCL 439/2017 adoptată săptămâna trecută de către consilierii locali ploieșteni, la punerea în aplicare a supraimpozitării imobilelor se vor avea în vedere următoarele situații: în cazul clădirilor – stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, faţă de nereparate/necurăţate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situaţii de asemenea natură; în cazul terenurilor – stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubre, neefectuarea curăţeniei în curţi, neîntreţinerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situaţii similare.
Controalele și verificările se realizează prin comisia mixtă precizată anterior, ai căror membri vor întocmi notele de constatare – la care se vor anexa fotografii elocvente – pentru fiecare imobil (teren/clădire) neîngrijit care vor fi, ulterior, remise către Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti.
După identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijite/neîngrijit, membrii comisiei mixte, cu sprijinul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, Direcţiei Generale de Dezvoltare Urbană, Poliţiei Locale Ploieşti și Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor vor identifica proprietarul clădirii/terenului neîngrijite/neîngrijit.

La cumpărarea unui imobil neîngrijit, se „achiziţionează” și supraimpozitarea

După identificarea proprietarului, acesta va fi notificat să efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire necesare până la sfârşitul anului respectiv şi să menţină la fel în continuare clădirea sau terenul.
3-bDacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii sau al terenului s-a conformat notificării, se va încheia un proces-verbal de conformitate. În cazul intervenţiilor pe monumente istorice, clădiri şi terenuri din zonele de protecţie a monumentelor istorice şi din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii.
Pe de altă parte, însă, sunt exceptate de la majorarea impozitului imobilele ai căror proprietari deţin autorizaţie de construire sau de desfiinţare valabilă, în vederea construirii/renovării/demolării şi care au anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la autoritatea publică locală începerea lucrărilor.
Conform HCL 439/2017, dacă după expirarea termenului acordat, proprietarul nu a efectuat lucrările necesare, comisia va încheia o notă de constatare finală, în care va fi consemnată starea improprie a clădirii sau a terenului, document care va fi transmis către Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, care, la rândul său, va propune spre adoptare Consiliului Local Ploiești proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul neîngrijit, act care va avea caracter individual, pentru fiecare proprietar contribuabil.
Și cumpărătorii unui astfel de imobil trebuie să știe că dacă achiziționează un teren sau o clădire încadrată în rândul celor neîngrijite, vor fi obligați să efectueze lucrările de întreţinere sau de îngrijire necesare.