Ce atribuţii are Poliţia Locală Ploiești privind liniștea publică ?

„Aș dori să știu care sunt obligaţiile Poliţiei Locale din Ploieşti privind liniştea publică.”
Ion Gheorghe, Ploiești
*  *  *
În domeniul ordinii şi liniştii publice, poliţia locală are numeroase atribuții, printre care: menţine ordinea şi liniştea publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publice al municipiului Ploieşti, aprobat în condiţiile legii; menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţii administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică; participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, manifestărilor cultural-artistice etc; constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială; execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; acordă, pe teritoriul municipiului Ploieşti, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. În Ploiești există și patrule ale Poliției Locale.


Dragi cititori, acest spaţiu de pagină vă aparţine. Aici îşi vor găsi loc punctele dumneavoastră de vedere în legătură cu ceea ce vă frământă, vă  nemulţumeşte, vă îngrijorează, aţi dori schimbat sau credeţi că merită apreciat.