Cum se obţine certificatul de încadrare în grad de handicap?

„Cum se poate obţine certificatul de încadrare în grad de handicap pentru un copil care suferă de o anumită afecţiune ?” G.Vasilescu, Ploieşti
*  *  *
Orice părinte (sau reprezentant legal) al unui copil din judeţ cu o afecţiune medicală despre care medicul specialist care îl are în evidenţă consideră că poate fi încadrabilă într-un grad de handicap se poate adresa Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi, din Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 14-16, camera 13, parter, în scopul obţinerii certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap. În scopul obţinerii certificatului menţionat anterior, părintele (sau reprezentantul legal) trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă obligatoriu: copie certificat de naştere copil; copie buletin/carte de identitate copil (unde este cazul); copie buletin/carte de identitate ambii părinţi (unde este cazul); copie sentinţă civilă de divorţ, încredinţare a copilului minor (unde este cazul); copie hotărâre tutelă; copie dispoziţie curatelă (unde este cazul); copie certificat de deces părinte (unde este cazul); anchetă socială de la primăria de domiciliu; originalele certificatelor medicale eliberate de medicul specialist din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploieşti; fişă medical eliberată de medicul de familie; copie de pe alte acte medicale (ieşiri din spital, carnet de consultaţii); adeverinţă elev; caracterizare şcolară. La depunerea dosarului pentru încadrarea în grad de handicap se va completa o cerere-tip şi se va încheia un contract cu familia (parintele/părinţii, reprezentantul legal al copilului) în care se vor menţiona condiţiile în care se vor oferi serviciile şi responsabilităţile specifice părţilor (parinte/părinţi, reprezentant legal şi managerul de caz).


Dragi cititori, acest spaţiu de pagină vă aparţine. Aici îşi vor găsi loc  punctele dumneavoastră de vedere  în legătură cu ceea ce vă frământă, vă nemulţumeşte, vă îngrijorează, aţi dori schimbat sau credeţi că merită apreciat.