„Aș dori să știu ce categorii de persoane pot beneficia de serviciile Cantinei de Ajutor Social din Ploiești.”Irina Dobrescu, Ploiești
* * *
De serviciile Cantinei de ajutor social pot beneficia gratuit sau contra cost următoarele categorii de persoane: a) Copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar/persoană este sub nivelul net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; b) Tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia financiară prevăzută la litera a); c) Persoanele care beneficiază de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim acordat şi persoanele al căror venit se situează până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; d) Pensionarii; e ) Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri; f ) Invalizii şi bolnavii cronici; g) Orice persoană care, temporar, nu realizează venituri. Pentru a afla mai multe informații despre condițiile pe care trebuie să le îndepliniți astfel încât să puteți beneficia de serviciile Cantinei de ajutor social, vă sfătuim să vă adresați Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Piaţa Eroilor, nr. 1A ( fostul sediu Petrom), telefon 0244.522.724, e-mail: asscploiesti@yahoo.com.