“Aș dori să aflu care sunt măsurile pe care le poate lua instanța în cazul unei persoane agresive cu membrii familiei sale”.
Ileana Constantinescu, Ploiești

* * *

Potrivit legii, persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei poate solicita instanței să emită un ordin de protecție, prin care să dispună, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre următoarele măsuri : evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei; b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei; c) limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima; d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de copiii acesteia sau față de alte rude ale acesteia ori față de reședință, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate; e) interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează; f) interzicerea oricărui contact cu victima; g) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute; h) încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.