• 1813: Gheorghe Asachi a deschis la Academia Domnească din Iași un curs în limba română pentru a preda în limba națională, un curs de inginerie și hotărnicie. Cursul a funcționat până în 1818.
    *  1928: În SUA a fost introdus primul laborator de defectoscopie de cale ferată.