V. Stoica

Consiliul Concurenţei a dat ieri publicității informația potrivit căreia 11 companii au fost sancţionate cu amenzi în valoare totală de 3.673.681 de lei (aproximativ 798.626 euro) pentru încheierea unor înţelegeri anticoncurenţiale pe piaţa exploatării repartitoarelor de costuri pentru încălzire. Printre acestea s-a numărat și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, instituție aflată în subordinea Consiliului Local Ploiești și care are în atribuții și urmărirea modului în care se realizează sistemul de contorizare a furnizării utilităților publice pe raza municipiului Ploiești.
Conform datelor prezentate de Consiliul Concurenței, s-a constatat că trei companii – S.C. ista Romania S.R.L, S.C. Techem Energy Services S.R.L. şi S.C. Elsaco Brunata S.R.L. – s-ar fi înţeles să îşi împartă piaţa, respectiv localităţile în care ofereau servicii de exploatare a repartitoarelor de costuri pentru încălzire, şi au fixat tarifele aferente acestor servicii.
“În acest fel, consumatorilor li s-a restrâns posibilitatea de a alege furnizorul, plătind, în acelaşi timp, tarife mai mari pentru serviciile prestate de aceste companii. În cadrul aceleiaşi investigaţii, Consiliul Concurenţei a constatat existenţa unei înţelegeri pentru fixarea tarifului aferent serviciului de exploatare a repartitoarelor, între companiile S.C. Elsaco Brunata şi S.C. Techem Energy Services S.R.L, pe de-o parte şi şapte parteneri ai acestora, pe de altă parte (S.C. Heat Energy Services S.R.L., S.C. Cagero Instal S.R.L., S.C. Laguna Serv S.R.L, S.C. Ovila Com S.R.L., Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti, Regia Autonomă de Gospodărire Comunală şi Locativă Paşcani şi S.C. Electroval Sound S.R.L.). Practic, S.C. Elsaco Brunata S.R.L. şi S.C. Techem Energy Services S.R.L. au pus la dispoziţia celor 7 parteneri software-ul de calcul al costului pentru încălzire şi au stabilit totodată tariful pentru serviciul de citire şi repartizare a costurilor pe care urmau să îl achite consumatorii. Astfel, stabilirea tarifelor a vizat eliminarea concurenţei prin preţ şi creşterea tarifelor practicate în raport cu clienţii finali.
Companiile ista Romania şi Elsaco Brunata au recunoscut participarea la înţelegerea anticoncurenţială şi au beneficiat de o reducere a amenzii de 15%”, se arată în comunicatul de presă remis de Consiliul Concurenței.
Pe site-ul oficial al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești apare, într-adevăr, un anunț privind posibilitatea achiziționării de repartitoare de încălzire de tip Futura Brunata: “Tarife achiziționare și montaj repartitoare costuri încălzire și servicii de repartizare costuri încălzire – R.A.S.P. Ploieşti, prin Biroul Rețele, Contorizare și Repartitoare de Costuri, oferă asociațiilor de proprietari, la preț avantajos, posibilitatea de achiziționare și montaj repartitoare de costuri pentru încălzire, precum și servicii repartizare a costurilor pentru încălzire. Preț repartitor radio Futura Brunata (manopera de instalare inclusă*): 12.2 EURO fără TVA”. Acest tip de repartitoare este vândut inclusiv de Elsaco Brunata.