Violeta Stoica

Aproape toate localitățile prahovene au avut parte, în luna august a acestui an, de finanțări în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova, în vederea realizării unor obiective de interes social, acolo unde doar de la bugetele locale nu era posibilă acoperirea financiară necesară.
97 de localități prahovene din cele 104 existente au beneficiat de asocierile cu autoritatea județeană în urmă cu o lună, fiindu-le alocată în total suma de aproape 21 de milioane de lei atât pentru lucrări noi, cât și pentru lucrări care aveau nevoie în continuare de fonduri de la bugetul județului.
În cadrul ședinței consilierilor județeni, desfășurată ieri, au fost însă modificate prevederi din hotărârea deja adoptată, la solicitarea primarilor/a reprezentanților autorităților publice locale care fie au găsit alte resurse financiare pentru unele obiective, fie au dorit, pur și simplu, să schimbe lista investițiilor pentru care primiseră deja fonduri de la Consiliul Județean Prahova, în urma semnării contractelor de asociere.

Capacitatea redusă a multor localități prahovene de a finanța exclusiv de la bugetele proprii realizarea unor lucrări de investiție determină, periodic, primarii să solicite sprijin din partea Consiliului Județean. Deocamdată, având în vedere creșterile înregistrate la salarizarea personalului din cadrul autorităților publice locale – nu ar fi solicitat, încă, nicio primărie fonduri pentru acoperirea plății angajaților din primăriile județului.
Ieri, însă, în urma cererilor formulate de către reprezentanţii primăriilor localităţilor Ariceștii Zeletin, Cocorăștii Colț, Dumbrava, Jugureni, Provița de Sus, Telega, Mizil și Poienarii Burchii a rezultat necesitatea modificării unora dintre prevederile din hotărârea adoptată în luna august a acestui an privind finanțarea unor lucrări din aproape 100 de localități prahovene.

canalizare
Astfel, unii reprezentanți ai autorităților locale au solicitat fie schimbarea denumirii unor obiective, fie redistribuirea unor sume alocate din bugetul judeţului Prahova pe anul 2017, în vederea finanțării altor lucrări de interes public pe bază de contracte de asociere.
Modificările au vizat, punctual, schimbarea denumirii unui obiectiv de modernizare a drumurilor locale din comuna Ariceștii Zeletin, redistribuirea sumei de 100.000 lei de la construirea unui garaj și amenajarea unei parcări interioare la sediul primăriei Cocorăștii Colț pentru finanțarea asfaltării unui drum dintr-un sat al comunei; la Dumbrava – redistribuirea sumei de 223.000 de lei de la asfaltare străzi în satele Dumbrava, Zănoaga, Ciupelnița și Cornu de Sus – faza de proiectare în finanțarea parțială a acestui obiectiv (cu 53.000 de lei), dar și pentru finanțarea cu suma de 170.000 de lei a unui teren de minifotbal cu gazon sintetic în comuna Dumbrava.
La Jugureni, suma acordată inițial doar pentru captarea unui izvor în vederea asigurării cu apă potabilă a comunei (200.000 de lei) a fost împărțită pentru acest obiectiv (100.000 de lei), la care se va adăuga un studiu de fezabilitate pentru asfaltarea drumurilor locale (100.000 de lei).
La Provița de Sus, s-a aprobat ieri redistribuirea sumei de 50.000 lei de la amenajarea unei parcări la dispensar pentru finanțarea reparației unui drum din comună, în zona numită Anini.
Pentru comuna Telega, s-a aprobat redistribuirea sumei de 100.000 lei de la reabilitarea unei ulițe către reabilitarea unui drum local în zona Nichifor.
Pe lângă aceste modificări, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a propus consilierilor locali alte două schimbări în lista de asocieri cu localitățile. Astfel, la Mizil, toată suma de 205.000 de lei alocată în luna august pentru asfaltarea a două străzi (Tohani și 24 Ianuarie) va fi folosită – la solicitarea primarului – doar pentru asfaltarea străzii Tohani de pe raza orașului respectiv.
Supusă votului consilierilor județeni a fost și propunerea de schimbare a destinației sumei de 110.000 de lei de la pietruirea unui drum comunal către studiul de fezabilitate pentru lucrări de canalizare în două dintre satele comunei Poienarii Burchii. Toate aceste modificări au fost adoptate de către consilierii județeni.