Ce măsuri pot fi luate împotriva unui agresor prin ordinul de protecție ?

Ce fel de interdicții pot fi impuse unui agresor prin ordinul de protecție emis de o instanță de judecată ?
Maria Ionescu, Ploiești


Potrivit legii, persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună: evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, chiar dacă acesta este titularul dreptului de proprietate; reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei, dacă ei au fost agresaţi, au ales sau au fost obligaţi să părăsească locuinţa; limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima; obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţă; interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic; interzicerea oricărui contact cu victima; obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute; încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora. Instanța mai poate institui și alte obligații, cum ar fi obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire.