V. S.

Ploieștenii care nu și-au achitat integral contravaloarea impozitelor și a taxelor locale pentru anul în curs sunt avertizați de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești că la 30 septembrie este termenul scadent pentru semestrul al doilea și, pentru a evita plata majorărilor de întârziere, să se încadreze în termen.
Nivelul majorărilor de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent și până inclusiv la data achitării integrale a sumei datorate.
Plata impozitelor și a taxelor se poate face în mai multe moduri: în numerar sau prin POS, prin casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, aflate în mai multe locații din municipiu, situate în str. Basarabi, Șoseaua Vestului, Bd. Independenței, în incinta Halelor Centrale, la etaj 1 – la sediul Direcției Gestiune Patrimoniu, în incinta Tribunalului Prahova. Achitarea taxelor și impozitelor locale se poate face inclusiv la oficiile poștale, dar și prin intermediul infochioșcurilor.
Plata mai poate fi făcută, de asemenea, prin Sistemul Național Electronic de Plăți, prin accesarea site-ului www.ghiseul.ro, numai pentru persoanele care dețin carduri bancare și care au ridicat userul şi parola de la sediul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.
O altă modalitate de plată este prin internet, pe site-ul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, www.spfl.ro. Și în acest caz, contribuabilul are obligația prezentării personale la sediul S.P.F.L. Ploieşti, cu copie BI/CI pentru a obține drepturi de acces pentru achitarea taxelor și a impozitelor.