V. Stoica

La sfârșitul săptămânii trecute, Guvernul României a aprobat Programul Multianual pentru dezvoltarea investițiilor în turism şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism. Județul Prahova are cele mai multe obiective cuprinse în acest masterplan, iar dintre localitățile care au cele mai multe posibile investiții care să fie finanțate și de la bugetul național în top se află orașul Azuga, rămas oarecum în urma celorlalte stațiuni de pe Valea Prahovei la capitolul investiții în infrastructura turistică.

Azuga1Obiectivele din județul Prahova incluse în lista investițiilor de importanță locală aprobată de guvern sunt amenajare pârtie de schi Cazacu – zona superioară, inclusiv legătura cu stația superioară de telegondolă – oraşul Azuga; dezvoltarea domeniului schiabil al stațiunii Azuga prin construire telegondolă Cazacu – oraşul Azuga; îmbunătățirea condițiilor de funcționare instalație zăpadă artificială etapa I – oraşul Azuga; amenajare pârtie de schi III ”Urechea”, instalație de transport pe cablu și instalație zăpadă artificială – orașul Azuga; amenajare traseu schi (bretea legătură) Pârtia Sorica – Stație inferioară telegondolă – orașul Azuga; realizarea unei noi instalații de transport pe cablu Bușteni-Platou Bucegi – orașul Buşteni; realizarea unor trasee – pârtii de schi fond în munții Baiului – orașul Buşteni; amenajarea domeniului Schiabil – Pârtiile de schi Babeșu 1 și Babeșu 2 – stațiunea Cheia, comuna Măneciu; dezvoltarea domeniului schiabil zona Cota 1400 – Cota 2000 – orașul Sinaia; dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia-Zona Vânturiș-Vf. Cu Dor-Piatra Arsă-Cota 2000 – orașul Sinaia; Reabilitarea pârtiei de bob – orașul Sinaia; Complex de agrement, orașul Sinaia; Park Aventură – orașul Sinaia Amenajare zonă de campare – orașul Sinaia.
Potrivit reprezentanților guvernului, Master-Planul investițiilor în turism are ca obiectiv principal dezvoltarea comunităților locale din zonele cu potențial turistic ridicat, prin creșterea investițiilor publice în infrastructura turistică. Actul normativ prevede activități majore în domeniul turismului: dezvoltarea turismului de sănătate, a domeniului schiabil, a infrastructurii turistice de agrement, dar și dezvoltarea echilibrată şi integrată a zonei turistice din Delta Dunării și a stațiunilor de pe litoralul Mării Negre, a infrastructurii turistice de-a lungul Dunării și cea din zona montană înaltă și extinderea infrastructurii de vizitare din ariile naturale protejate, altele decât cele din zona montană.
Conform Hotărârii, contribuția financiară a Ministerului Turismului în investiții variază în funcție de nivelul de importanță. Pentru investițiile de importanță națională, contribuția aparține în totalitate ministerului de resort.
Pentru investiții realizate în stațiunile de interes național, atestate în condițiile legii, contribuția instituției este de 90%, iar contribuția unității administrativ-teritoriale beneficiare este de 10%; pentru investiții realizate în stațiunile de interes local, contribuția Ministerului Turismului este de 85%, iar contribuția UAT-ului beneficiar este de 15% . Contribuția Ministerului Turismului este de 70% și contribuția UAT-ului/asociaţiei de dezvoltare intercomunitară beneficiară este de 30% pentru investiții în domenii de aplicare ale Hotărârii, altele decât cele menționate anterior.
Stabilirea investițiilor finanțabile a fost realizată, potrivit reprezentanților guvernului, și pe baza unei consultări a unităților administrativ-teritoriale, care au propus aproximativ 1.200 de idei de proiecte, funcție de necesitățile locale privind dezvoltarea infrastructurii turistice, bazate pe cererea turistică. În urma aplicării filtrelor de selecție prezentate au fost selectate circa 140 de proiecte de interes local.