V. Stoica

Consiliul de Administrație al SGU Ploiești a decis ieri revocarea din funcție a directorului general al SC Servicii de Gospodărire Urbană, Donald Constantin, pe motiv de management defectuos.
Potrivit ultimului punct din decizia de ieri a Consiliului de Administrație al societății aflate în subordinea Consiliului Local Ploiești, “analizând situația societății, documentele solicitate și puse la dispoziție, cât și aprobarea prin Hotărârea AGA nr. 67/1.08.2017 a Raportului privind situația SC SGU Ploiești și măsurile ce se impun, constată management defectuos al domnului Constantin Donald Nicolae în îndeplinirea contractului de mandat, cu prejudicierea societății. Consiliul de Administrație decide revocarea din calitatea de Director General în temeiul art. 9 «încetarea mandatului», pct. 1 lit. B. Contractul de mandat încetează de drept în 30 de zile de la data de 2.08.2017. În această perioadă, atribuțiile directorului general vor fi preluate, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, de către directorul general adjunct”, se arată, printre altele, în decizia luată ieri de CA al SGU.
Donald Constantin are dreptul de a contesta măsura luată.