Și tu poți deveni expert contabil sau contabil autorizat ! (II)

Pentru cei interesaţi să acceadă în rândul unui corp profesional de elită, fără de care nu poate funcţiona niciun domeniu de activitate, prezentăm pe parcursul a 4 săptămâni, în fiecare zi de vineri, informaţii referitoare la CECCAR şi la modalităţile de a dobândi statutul de membru, precum şi la dezvoltarea profesională continuă ulterioară.

• Cine sunt membrii CECCAR?

Membrii CECCAR – experți contabili și contabili autorizați – furnizează mediului antreprenorial servicii bazate pe competență, onoare, independență și moralitate. Prin serviciile prestate, profesioniștii contabili membri ai CECCAR contribuie la dezvoltarea mediului antreprenorial din România. Experții contabili pot desfășura lucrări de expertiză contabilă judiciară, în urma dobândirii calității de expert contabil judiciar, care se obține prin susținerea unui examen pe care CECCAR îl organizează anual. Astfel, experții contabili judiciari sunt înscriși pe listele furnizate Ministerului Justiției în vederea desemnării în diverse cauze.
Care sunt serviciile pe care le pot presta membrii CECCAR?
Competenţe profesionale ale experților contabili:
* organizarea și conducerea contabilității, supravegherea gestiunii societăţilor comerciale, întocmirea situaţiilor financiare şi efectuarea de expertize contabile.
Competențe profesionale ale contabililor autorizați:
* ținerea contabilității și pregătirea lucrărilor în vederea întocmirii situaţiilor financiare.
Expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca societate, pentru persoanele fizice şi juridice, următoarele lucrări:
* organizează, conduce, ţine, verifică şi supraveghează contabilitatea, întocmeşte şi semnează situaţiile financiare şi execută lucrări cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe şi contribuţii, întocmirea şi depunerea de declaraţii fiscale şi asigurarea reprezentării clientului în relaţia cu autorităţile fiscale, ca parte a unui contract;
* acordă asistenţă de specialitate privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;
* efectuează analize şi evaluări economico-financiare în scop financiar-contabil, altele decât cele definite prin OG nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, şi care nu se concretizează într-un raport de evaluare întocmit potrivit standardelor de evaluare ANEVAR.
* efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege şi de reglementările CECCAR;
* execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, inclusiv activităţi de evidenţă electronică a personalului, de salarizare, de organizare administrativă şi informatică, certificare de informaţii, date şi documente;
* îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor şi de mandatar financiar;
* acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor;
* asigură managementul financiar-contabil şi al performanţei economice;
* asigură controlul intern de gestiune şi managementul riscurilor persoanelor juridice;
* acordă consultanţă în gestiune financiară şi în contabilitate, prestează servicii specifice contabilităţii manageriale şi raportării integrate;
* efectuează servicii profesionale care presupun cunoştinţe privind activităţile menționate mai sus.
Contabilul autorizat poate executa următoarele lucrări:
* ţine contabilitatea operaţiunilor economico-financiare prevăzute în contract;
* pregăteşte lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare;
* efectuează activităţi de evidenţă electronică a personalului şi de salarizare.

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentCentenarul Unirii
Articolul următorVacanţe periculoase