V. S.

La sfârșitul lunii august, la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, va avea loc concursul pentru ocuparea celui mai important post într-o funcție publică de conducere din județul Prahova. După ieșirea la pensie a fostului secretar al județului Prahova, Mihail Pavel, postul a rămas vacant, sarcinile fiind preluate, conform fișei postului, de către directorul executiv al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică, Alina Tincă.
Pe data de 30 august, la ANFP, începând cu ora 10.00, se va susține proba scrisă de către candidații care se vor înscrie la concurs.
Fiind vorba despre unul dintre cele mai solicitante posturi publice din administrație, este de așteptat ca – în ciuda salariului mare – la acest concurs să nu se înscrie prea mulți doritori de a ocupa funcția de secretar al județului Prahova.
Printre condițiile obligatorii de înscriere la concurs se numără absolvirea de studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, în ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative; studii postuniversitare sau master în administraţie publică, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, să fie deja numiți într-o funcţie publică din clasa I; să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 3 ani și, bineînțeles, să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.