F. T.

Potrivit unui comunicat de presă al Baroullui Prahova, instituția intenționează să implementeze un program
software, prin intermediul căruia sa fie asigurată distribuția delegațiilor avocațiale pentru oficii în mod aleatoriu, în concordanță cu prevederile Legii nr. 51/1995 și ale altor acte normative în materie.
Programul va asigura sus-amintita distribuție aleatorie ținând cont atât de posibilitatea avocaților de a asigura serviciile specifice, cât și de respectare a plafoanelor maxime de încasare a onorariilor stabilite prin protocolul semnat între Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Ministerul Justiției.
“În acest context, persoanele interesate pot comunica, într-o primă etapă, pe adresa de e-mail a Baroului
contact@baroul-prahova.ro, sugestii și observații. Totodată, Baroul Prahova va organiza, într-o etapă ulterioară, o sesiune de consultare cu avocații interesați, urmând ca programul software menționat să fie actualizat”, se mai precizează în comunicatul de presă al instituției.