În Faptele Apostolilor, dumnezeiescul Luca (18 octombrie) a scris laude pentru Sfântul Achila, pentru că, fiind acesta ucenic și gazdă a fericitului Pavel (29 iunie), a fost învățat de acesta dumnezeieștile învățături. Pentru aceasta, scuipând rătăcirea lui Veliar și facându-se preot și mucenic al patimilor Domnului, a luat de la Dânsul cununa. Tot în această zi se face pomenirea Sfântului Mucenic Iust.