Dacă nu am serviciu, pot obține calitatea de asigurat ?

„Aş vrea să ştiu în ce condiţii o persoană care nu are serviciu și nici alt venit poate obține calitatea de asigurat.”
Ioana Marin, Ploiești
*  *  *

Persoanele fără venituri pot beneficia de servicii medicale gratuite, dacă un membru al familiei este asigurat în sistemul public al asigurărilor sociale. Calitatea de asigurat în sistemul de asigurări de sănătate se obţine prin lege de orice persoană care este cetăţean român, are domiciliul în ţară şi face dovada contribuţiei la fond. Această persoană are posibilitatea să ia, pe asigurarea sa, un membru al familiei (mamă, tată, soţ, soţie), care nu obține niciun venit, condiția fiind ca asiguratul să dovedească faptul că are venituri şi că plăteşte asigurarea de sănătate către stat. Persoana care vrea să devină coasigurată trebuie să nu aibă niciun venit. Pentru a beneficia de asigurare, aceasta trebuie să depună câteva documente la casa de asigurări de sănătate de care aparţine: act de identitate, acte care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a asiguratului prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă.


Dragi cititori, acest spaţiu de pagină vă aparţine. Aici îşi vor găsi loc punctele
dumneavoastră de vedere în legătură cu ceea ce vă frământă, vă nemulţumeşte,
vă îngrijorează, aţi dori schimbat sau credeţi că merită apreciat.

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentCalendarul zilei
Articolul următorInfomedica