A. M.

La Colegiul Tehnic “Elie Radu” din Ploiești are loc astăzi proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova. În 115 unități de învățământ sunt vacante 83 de posturi de director și 51 de posturi de director adjunct. La concurs s-au înscris peste 100 de candidați. Unii dintre candidaţi concurează pentru ambele posturi de conducere din aceeaşi şcoală, dar există și unități de învățământ pentru ale căror posturi de conducere nu concurează nimeni. Proba de astăzi, care implică rezolvarea unui test grilă, începe la ora 9.00 și durează 90 de minute. În cadrul acestei testări se evaluează cunoştinţele privind legislaţia și managementul educaţional. Probele de evaluare a curriculum-ului vitae și de interviu ale celor care doresc să devină directori și directori adjuncți se vor desfășura în perioada 19-31 iulie 2017. La concurs au putut candida persoanele care au îndeplinit, cumulativ, mai multe condiții: au absolvit cu diplomă de licență/ absolvire studii universitare, inclusiv specializarea ”Pedagogia învățământului primar și preșcolar”; sunt membre ale corpului național de experți în management educațional; sunt titulare în învățământul preuniversitar, au cel puțin gradul didactic II în învățământ sau dețin titlul de doctor; dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativul ”Foarte bine” acordat în ultimii patru ani școlari; nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției de conducere; nu au avut statutul de ”lucrător al Securității” sau ”colaborator al Securității”; au avizul consiliului de administrație al școlii, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual; au avizul eliberat de asociațiile/ fundațiile/federațiile/centrele/ planurile care gestionează pluralismul educațional la nivel național, recunoscute de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale, în cazul candidaturilor pentru posturi de conducere în unități de învățământ cu un astfel de profil. La nivel naţional sunt disponibile aproximativ 2.300 de posturi pentru directori şi aproximativ 1.300 de posturi pentru directori adjuncți. Până pe 2 august vor fi afişate rezultatele finale ale concursului şi până pe 4 august vor fi validate rezultatele finale în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi transmiterea acestora către MEN.
În perioada 21 şi 23 august este programată emiterea deciziilor de numire în funcţie începând cu 1 septembrie (prin concurs sau prin detaşare în interesul învăţământului, pe acele funcții care nu au fost ocupate prin concurs).