Violeta Stoica

Primăria Ploiești reia procedura de achiziție a serviciilor de expertizare a stației de epurare rămasă nefinalizată. De această dată, este nevoie și de expertiza financiară a obiectivului menționat, nu numai de expertiza tehnică. În caietul de sarcini realizat de Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești se precizează că este nevoie de expertizarea tehnică a lucrărilor executate la stația de epurare, a dotărilor achiziționate – utilaje și echipamente – și concordanța acestora cu prevederile proiectului.
Pe de altă parte, autoritatea contractantă solicită și evaluarea restului de cheltuieli care trebuie efectuate în scopul finalizării lucrărilor la stația de epurare, expertiza financiară urmând să arate și dacă există o concordanță între elementele proiectului și situațiile de lucrări realizate total sau parțial și existnte în teren, dar și despre modul în care s-au efectuat cheltuielile în cadrul proiectului.
Prin modificarea solicitărilor din documentația de atribuire, practic, evaluatorul are sarcini suplimentare, pentru că la finalizarea termenului prevăzut în contract vor trebui depuse la Primăria Ploiești rapoartele de evaluare financiară și tehnică.