F.T.

În contextul în care, ca și în anii precedenți, este așteptată o afluență mare de persoane în perioada desfășurării evenimentului „Noaptea Muzeelor”, reprezentanții Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova recomandă respectarea unor măsuri minimale de apărare împotriva incendiilor atât a personalului lăcașelor, cât și a vizitatorilor obiectivelor.
Astfel, potrivit unui comunicat al pompierilor prahoveni, “întrucât evenimentul se va desfăşura pe timp de noapte, deci într-un interval orar nespecific utilizării curente a muzeului, este obligatorie pregătirea din timp a unor scenarii de acţiune în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute, care necesită dirijarea publicului prin mesaje tip voce ori chiar evacuarea acestuia din muzeu. În plus, trebuie luată măsura suplimentării personalului propriu faţă de o zi de vizitare obişnuită, astfel încât să se asigure o supraveghere permanentă şi îndeaproape a grupurilor de vizitatori şi posibilitatea observării operative a unei eventuale surse de incendiu ori a unei intenţii infracţionale. De asemenea, se recomandă evitarea supraaglomerării cu vizitatori a muzeelor, prin permiterea accesului publicului doar în limitele în care se poate asigura o supraveghere atentă şi îndeaproape, prin personalul propriu ori cel voluntar, angrenat în activităţi de ghidaj, stabilirea clară a circuitelor de vizitare şi interzicerea accesului publicului în clădirile care au amplasate, la interior sau la exterior, schele”.
Totodată, și publicul vizitator este rugat să respecte unele măsuri de siguranță, cum ar fi: să parcheze autoturismele numai în locuri permise şi să nu blocheze căile de acces pentru intervenţia pompierilor sau hidranţii de incendiu din vecinătatea muzeului; să nu se înghesuie în muzeu și să respecte circuitul de vizitare stabilit pentru eveniment şi îndrumările personalului care asigură ghidajul; adulții să supravegheze permanent copiii mici și să nu-i lase singuri la toaletă ori să se joace cu instalaţiile utilitare ale clădirii şi să se păstreze calmul în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute.
Nu în ultimul rând, reprezentanții ISU Prahova atenționează vizitatorii ca, atunci când sesizează o sursă de incendiu, producerea unui incendiu sau a altui eveniment deosebit în spaţiile vizate, să anunţe imediat personalul muzeului.