Ana Maxim

  Universitatea Petrol- Gaze din Ploiești a stabilit oferta educațională în vederea admiterii în anul universitar 2017-2018, în sesiunea din luna iulie a acestui an. Candidații vor putea ocupa 900 de locuri bugetate și 1.342 de locuri cu taxă, la programele de licență ale celor cinci facultăți, pe baza mediei de la  bacalaureat. La studii universitare de master, doar două facultăți vor organiza admitere în această vară, în total fiind  aprobate 126 de locuri fără taxă și peste 500 de locuri cu taxă. Candidații care nu vor reuși să ocupe locuri bugetate vor plăti o taxă de școlarizare anuală de 3.200 de lei, ce va putea fi achitată în patru rate.

Pentru anul universitar 2017-2018, în vederea admiterii la studii de licență, la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică (IME) au fost aprobate 222 de locuri bugetate și 278 de locuri cu taxă, la Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor (IPG) – 121 de locuri fără taxă și 134 de locuri cu taxă, la Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie (TPP) – 108 locuri fără taxă și 124 de locuri cu taxă, la Facultatea de Științe Economice (SE) – 222 de locuri fără taxă și 493 de locuri cu taxă, iar la Facultatea de Litere și Științe (LS)– 227 de locuri fără taxă și 313 locuri cu taxă. Oferta educațională mai include locuri speciale finanțate de la buget, alocate de Ministerul Educației Naționale. Astfel, la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică vor fi: două locuri pentru tineri de etnie romă, un loc fără bursă, pentru românii din diaspora, două locuri cu bursă și patru locuri fără bursă pentru candidații din Republica Moldova, un loc pentru candidați din Albania; la Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor – trei locuri pentru tinerii de etnie romă, un loc fără bursă pentru românii din diaspora, cinci locuri cu bursă și nouă fără bursă pentru candidații din Republica Moldova, două locuri pentru candidații din Serbia; la Tehnologia Petrolului și Petrochimie – două locuri pentru tinerii de etnie romă, un loc fără bursă pentru românii din diaspora, patru locuri cu bursă și șase locuri fără bursă pentru candidații din Republica Moldova; la Facultatea de Științe Economice – patru locuri pentru tinerii de etnie romă, un loc fără bursă pentru diaspora, două locuri cu bursă și trei locuri fără bursă pentru cei din Republica Moldova, la Facultatea de Litere și Științe – 4 locuri pentru tinerii de etnie română, 1 loc fără bursă pentru românii din diaspora, 2 locuri cu bursă și 3 locuri fără bursă pentru candidații din Republica Moldova. Candidații se vor putea înscrie la admitere în perioada 12-18 iulie, locurile urmând a fi ocupate în funcție de mediile de la examenul de bacalaureat. Pe 21 iulie va fi afișat primul set de liste cu numele candidaţilor care au ocupat locuri finanţate de la buget, ale celor admişi pe locuri cu taxă şi a candidaţilor în aşteptare, care ar putea deveni studenți în etapele ulterioare, dacă vor fi eliberate unele locuri. Taxa de şcolarizare în anul universitar 2017 – 2018 este de 3.200 lei şi se poate achita în patru rate. Dacă aceasta va fi plătită integral la semnarea contractului de studii, studenții vor beneficia de o reducere de 200 de lei. Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă) care nu vor depune în original Diploma de Bacalaureat sau Adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2017) vor fi excluşi de pe liste, iar cei admişi pe locuri cu taxă nu vor achita rata I a acesteia în termenele stabilite de reprezentanții UPG vor fi excluşi de pe liste.

Peste 600 de locuri la programele de master

Oferte educaționale în vederea admiterii la studii universitare de master, în sesiunea iulie 2017, vor avea doar două facultăți din cadrul universității ploieștene. La Facultatea de Științe Economice au fost aprobate 58 de locuri fără taxă, 233 de locuri cu taxă, pentru români și cetățeni din UE, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană, două locuri pentru tinerii de etnie romă, un loc cu bursă și șase fără bursă pentru tineri din Republica Moldova și alte state. La Facultatea de Litere și Științe au fost aprobate 68 de locuri bugetate și 276 de locuri cu taxă pentru români și cetățeni din UE, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană, două locuri pentru tineri de etnie romă, două locuri fără bursă pentru tineri din Republica Moldova și alte state. La concursul de admitere vor fi luate în considerare media obţinută la examenul de licenţă şi nota obţinută la proba concursului de admitere la master. Taxa de şcolarizare pentru candidaţi este de 3.200 lei şi poate fi achitată în patru rate, studenții beneficiind și în acest caz de o reducere de 200 de lei dacă o plătesc integral de la început. Candidații vor putea formula opțiunile preliminare în perioada 20-24 iulie, pe data de 24 iulie vor fi anunțate programele de master la care se organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2017-2018, iar pe 26 iulie va avea loc proba de concurs. La toamnă, oferta programelor de studii de masterat va fi mai generoasă și va include și programul Petroleum Engineering, desfăşurat în limba engleză. Pentru acesta, școlarizarea este de 3.200 euro, putând fi achitată în trei rate.
Potrivit Monitorului Social lansat de Friedrich-Ebert-Stiftung România, țara noastră se află pe ultimul loc din Uniunea Europeană în privinţa ponderii absolvenţilor de învăţământ superior din totalul populaţiei active, situându-se la nivelul de 15,1%, în condiţiile în care media europeană este de 27,2%. Fenomenul poate fi explicat prin lipsa de investiţii în învăţământul superior şi la acest capitol ţara noastră ocupând ultimul loc din UE, cu o proporţie de doar 5% în PIB a cheltuielilor de acest tip.