ANRE a aprobat, miercuri, modificări pentru evitarea unor situaţii similare celor din lunile ianuarie şi februarie 2017, când au crescut preţurile pe piaţa de energie electrică, se arată într-un comunicat al instituţiei.
Referitor la regulamentul pentru Piaţa Centralizată pentru Serviciu Universal (PCSU), modificările şi completările aprobate vizează introducerea obligativităţii participanţilor declaraţi câştigători la licitaţie de a constitui garanţii financiare de bună execuţie a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate pe piaţa pentru serviciul universal (modul de constituire, termen de valabilitate, valoarea garanţiei etc.) şi completarea condiţiilor de executare a garanţiei financiare de participare constituite de către participanţii la licitaţie declaraţi câştigători şi de plata de către aceştia a penalităţii de neîncheiere a contractelor, în cazul nedepunerii garanţiei financiare de bună execuţie. Mai mult, regulamentul va viza modificarea unor termene privind suspendarea licitaţiilor şi ȋncheierea contractelor de vânzare-cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe PCSU şi completarea prevederilor referitoare la drepturile şi obligaţiile FUI şi ale participanţilor la licitaţie.
În ceea ce priveşte contractul-cadru PCSU, se introduc clauze referitoare la definirea/executarea/restituirea garanţiilor financiare de bună execuţie a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal (condiţii şi termen de executare a acesteia) şi clauze de forţă majoră pentru exonerarea de răspunderea contractuală. Mai mult, se completează drepturile şi obligaţiile cumpărătorului şi se completeză clauzele de încetare a contractului cu condiţiile în care acesta poate fi reziliat din iniţiativa cumpărătorului sau a vânzătorului.
„Necesitatea modificării şi completării Ordinului ANRE nr. 65/2014 şi Deciziei ANRE nr. 2667/2014 s-a impus ca urmare a acţiunilor de supraveghere/monitorizare/analiză realizate de autoritate, pe fondul creşterii excesive, ȋn lunile ianuarie şi februarie 2017, a preţurilor pe pieţele centralizate administrate de OPCOM SA, în special PZU, care au arătat că furnizorii de ultimă instanţă, parteneri în contractele încheiate pe PCSU, s-au confruntat cu situaţii în care participanţii declaraţi câştigători în urma sesiunii de licitaţie organizate pe PCSU pentru trimestrul I 2017 au notificat denunţarea unilaterală a contractelor de vânzare– cumpărare încheiate pe această piaţă sau sistarea livrărilor de energie electrică aferente acestora”, se arată în comunicatul transmis.
Potrivit ANRE, măsurile adoptate vor putea asigura reducerea riscului de creştere a preţului energiei electrice plătit de clienţii finali beneficiari ai serviciului universal, din cauza nerespectării, de către participanţii declaraţi câstigători la licitaţie, a obligaţiilor din contractele de vânzare-cumpărare încheiate în urma licitaţiilor PCSU.