Cum se face calculul mediei de admitere în liceu ?

„ Aș dori să aflu cum se face, în acest an, calculul mediei de admitere în liceu, și cum vor fi departajați candidații care vor avea aceleași medii.”
Jeni Georgescu, Ploiești
• • •
Anul acesta, media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa IX-a de liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80% și media generală de absolvire a claselor V-VIII care are o pondere de 20% din calculul mediei de admitere. În cazul în care doi candidați vor avea medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind următoarele criterii: media generală obținută la evaluarea națională, media generală de absolvire a claselor V-VIII, nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale, nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale. În cazul în care, la o unitate de învățământ, pe ultimul loc există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și au mediile de admitere, precum și toate mediile și notele amintite egale, atunci vor fi admiși toți la opțiunea solicitată.


Dragi cititori, acest spaţiu de pagină vă aparţine. Aici îşi vor găsi loc punctele dumneavoastră de vedere în legătură cu ceea ce vă frământă, vă nemulţumeşte, vă îngrijorează, aţi dori schimbat sau credeţi că merită apreciat.